اولین فضا نورد: عبد الاحد ممند در سال 1959 م در سرده افغانستان به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در افغانستان در تحصیلات تکمیلی را در یکی از دانشکده‌های خلبانی و فضا نوردی روسیه ادامه داد. وی در طول تحصیل خود، خلبان فوق العاده‌ای شد و از میان همکارانش برای آموزش عالی و پرواز به ایستگاه فضایی«میر» انتخاب گردید. عبد الاحد ممند پس از گذراندن تحصیلات عالی به عنوان فضا نورد حرفه‌ای در سال 1998 م مشغول کار شد. سر انجام او در حالی که فقظ 29 سال داشت به همراه دو نفر روسی به نام‌های لیاکوف و پولیکوف در 29 آگست 1998 رأس ساعت 55/2 صبح اولین مأموریت فضایی خود را آغاز نمود. مأموریت این تیم فضا نوردی انجام تحقیقات و آزمایشات گروهی بود که به کمک دو فضا نورد دیگر که قبلاً در ایستگاه فضایی مستقر بودند انجام شد.

زکات علم در نشر آن است. امام علی (ع)


ادامه مطلب ...