سالروز شهادت منشأ عدالت، تقوا، مردانگی، شجاعت، دیانت، وفا، صفا، عشق، آزادگی و حق و حقیقت مولی الموحدین علی ابن ابیطالب(ع) بر همه مردان و مرد صفتان تسلیت باد.

 

از طرف مدیریت وبلاگعلی