دانمارک سرزمینی کم ارتفاع بوده و بر روی هم از جلگه ای سرسبز و بسیار حاصلخیز، و مراتع فراوان تشکیل یافته است. رودهای آن کوتاه ولی پرآب است، از جمله استورو، اسکیرن، وارده و گودنا. این کشور دارای جزایر فراوانی است. که مهمترینشان عبارتند از: سیلند (شلان) ، (016، 7 کیلومتر مربع ) ، فین (486، 3) لولان (235، 1)، بورنهولم (588)، فالستر (513) و لانگلان (285 کیلومتر مربع ). بلندترین نقطه آن 173 متر ارتفاع دارد.آب و هوای آن معتدل و مرطوب و پرباران است.

زکات علم در نشر آن است. امام علی  علیه السلام


دنمارک

ملاحظات تاریخی

تاریخ روشن و واضح دانمارک به قرن دهم میلادی باز می گردد .دراوایل قرن یازدهم کنوت فرزند سوین فتوحات زیادی را دراروپا برای دانمارک کسب کرد (ازجمله انگلستان ونروژ )

پس از مرگ کنوت ،دانمارک مدتها درگیر کشمکشهای داخلی بود . در طی قرون دوازده و سیزدهم میلادی نیز بر وسعت متصرفات دانمارک افزوده شد و به خاطروجود پادشاهانی مانند والدمار اول و دوم بود درقرن چهاردهم والدمار چهارم پادشاه وقت ،کوششهای زیادی را برای عظمت دامارک اغازکرد که تا حدی هم به پیشرفتهایی نایل آمد ولی سرانجام مغلوب رقبای اروپائیش گردید .

در سال 1397 میلادی پادشاه وقت ملکه مارگریت (دختر والدمار چهارم ) اتحادیه کالمار را  بین دانمارک و سوئد و نروژ برقرار ساخت . اتحاد با نروژ تا سال 1814 دوام داشت ولی اتحاد با سوئد در سال 1523 پایان یافت .در سال 1448 کریستیان اول به سلطنت دانمارک رسید . او از خاندان اولندنبورگ بوده و نواحی شلسویگ و هولشتاین (دو ناحیه در جنوب دانمارک که در آنزمان دوک نشین آلمانی بودند ) را تحت تسلط دانمارک درآورد.پس از کرستیال اول پسرش ژان و سپس پسر ژان، کریستیال دوم به سلطنت رسیدند. کریستیان دوم در سال 1513 به سلطنت دانمارک رسید. وی در سال 1520 با اقداتی که انجام داد سوئد را تسخیر و ضمیمه دانمارک کرد. اما سویدیها در سال 1523 متحد شده و با لغو قرارداد کالمار کشور خود را مستقل اعلام نمودند. در همان سال اشراف دانمارک بر علیه کریستیان قیام نموده و پس از سرنگون کردن او عمویش فردریک اول را به سلطنت منصوب کردند. در سال 1534 میلادی پس از مرگ فردریک اول (1533)، فرزند او کریستیان سوم به پادشاهی دانمارک ( و همچنین نروژ) رسید. وی با کمک گوستاو اول پادشاه سوئد نیروهای لویک را که به دانمارک تجاوز کرده بودند شکست داد (1536). او مذهب لوتری را در دانمارک تثبیت کرده و به نروژیها نیز تحمیل نمود. در دوران سلطنت او دانمارک به عظمت فوق العاده ای رسید.در سال 1559 فردریک دوم فرزند کریستیان سوم به سلطنت رسید. در زمان وی اصلاحات اقتصادی و سیاسی زیادی انجام گرفت  و دانمارک دارای نیروی دریایی گردید. پس از وی، پسر اول کریستیان چهارم به پادشاهی کشور رسید (1558). لیکن به علت خردسالی وی، تا سال 1596 حکومت در دست نایب السلطنه اش بود که در آن سال خود حکومت را به دست گرفت. در زمان سلطنت 60 ساله وی، بارها با سوئد جنگید. و همچنین در جنگهای سی ساله درگیر شد ولی سیاست اقتصادی وی باعث رونق بازارهای کشور گردید.در سال 1648 فرزند کریستیان با نام فردریک سوم به تخت نشست. در زمان او نیز جنگهایی با سوئد واقع شد. جانشین کریستیان فرزند وی، فردریک چهارم بود. وی نیز طی جنگهایی با سوئد کوشید تا نواحی شلسویگ و سوئد جنوبی را به دست بیآورد ولی فقط موفق به دست آوردن ناحیه اولی شد. پس از او به ترتیب: کریستیان ششم (1730 میلادی)، فردریک پنجم (1746)، کریستیان هفتم (1766)، و سپس فردریک ششم (1808) به سلطنت دانمارک و نروژ رسیدند.در زمان فردریک  ششم جنگهایی میان دانمارک و انگلستان در گرفت. در سالهای 15 – 1814 براساس معاهده وین، نروژ از دانمارک تجزیه شد و ضمیمه سوئد گردید. ولی سایر مستعمرات همچنان در دست دانمارک باقی ماند.پس از فردریک ششم حکومت به دست یکی از خویشان او (کریستیان هشتم) افتاد. در ایندوره دانمارک پیشرفتهای اقتصادی فراوانی یافت. پس از فوت وی (1848) پسرش فردریک هفتم و سپس کریستیان نهم (1863) به سلطنت رسیدند. کریستیان نهم که از خاندان سوندربورگ گلوکسبورگ بود در کنفرانس سال 1852 لندن مقامش در ولایتعهدی تثبت شده بود. او در آغاز سلطنتش در سال 1863 ناحیه شلسویگهولشتاین را به دانمارک الحاق نمود. در نتیجه این عمل جنگی میان دانمارک با پروس (آلمان) و اتریش روی داد که موجب از دست رفتن ناحیه فوق الذکر و چند منطقه دیگر شد. در طول سلطنت کریستیان نهم فعالیت آزادیخواهان برای تدوین قانون اساسی جدید تشدید شد. پس از کریستیان نهم فرزندش فردریک هشتم در سال 1906 به سلطنت رسید. وی بیشتر به مسائل نظامی توجه داشت. بعد از وی کریستیان دهم در سال 1912 به سلطنت نشست. دانمارک در جنگ جهانی اول بی طرف باقی ماند ولی در طی جنگ جهانی دوم، در سالهای 45 – 1940 به اشغال آلمان نازی درآمده و کریستیان تحت نظر قرار گرفت. در پایان جنگ جهانی دوم دانمارک از اشغال آلمان نازی خارج شد. در سال 1947 با فوت کریستیان دهم، فردریک نهم پادشاه شد. در زمان او دانمارک به حد اعلای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی خویش رسید. در سال 1972 با مرگ فردریک نهم، دختر وی مارگرت دوم به پادشاهی رسید. دانمارک در سال 1979 به گروئنلند خودمختاری داد.

ملاحظات جغرافیایی

دانمارک با 069، 43 کیلومتر مربع وسعت (صد و هفدهمین کشور جهان) در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی، در شمال قاره اروپا، در کنار دریاهای شمال و بالتیک و تنگه اسکارژاک، متشکل از یک شبه جزیره و چندین جزیره بوده و با آلمان غربی در جنوب مرز مشترک دارد.

دانمارک سرزمینی کم ارتفاع بوده و بر روی هم از جلگه ای سرسبز و بسیار حاصلخیز، و مراتع فراوان تشکیل یافته است. رودهای آن کوتاه ولی پرآب است، از جمله استورو، اسکیرن، وارده و گودنا. این کشور دارای جزایر فراوانی است. که مهمترینشان عبارتند از: سیلند (شلان) ، (016، 7 کیلومتر مربع ) ، فین (486، 3) لولان (235، 1)، بورنهولم (588)، فالستر (513) و لانگلان (285 کیلومتر مربع ). بلندترین نقطه آن 173 متر ارتفاع دارد.آب و هوای آن معتدل و مرطوب و پرباران است.

ملاحظات سیاسی

حکومت این کشور مشروطه سلطنتی بوده و پادشاه فعلی آن ملکه ماررت دوم ونخست وزیر آنکریورگنسن می باشد.قوه مقننه از یک مجلس با 179 عضو که به مدت 4 سال انتخاب می شوند تشکیل یافته است.قانون اساسی موجود در سال 1953 تدوین شده و براساس آخرین تقسیمات کشوری، دانمارک از 14 استان و دو بخش شهری تشکیل گردیده که زیرنظر شوراها و مدیران منتخب مردم اداره می شوند.

فعالیت اجزاب در دانمارک آزاد است و مهمترین آنها عبارتند از : سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات، محافظه کار، ترقیخواه، سوسیالیست خلق، رادیکال لیبرال، سوسیالیست چپ، دموکرات مرکزی، خلق مسیحی، عدالت (راستگرایان) و کمونیست.روز ملی آن شانزدهم آوریل بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمانهای ناتو – شورای شمالی – شورای اروپا – آدب – سی سی دی – اسه – جامعه اروپا – امسفائو- گات – یااآ – بانک جهانی – ایکائو – ایفک – ایلو – ایمکو – ایمف – ایتواواسی دی – یونسکو – یوپو – وهو – ومو نیز عضویت دارد:

ملاحظات اقتصادی

واحد پول آن کرون دانمارک (dkr) معادل100 اور است که هر 03/6 واحد آن برابر یک دلار است.

میزان تولید ناخالص ملی در سال 1978 حدود 35/43 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 466/7 دلار) که 35% آن از صنایع و 6% از کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری به دست می آید. هزینه های نظامی کشور در سال، 4/2% و هزینه های آموزش و پرورش 2/8% تولید ناخالص ملی می باشد. نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 3/2% است. درآمد بودجه ملی در سال 1972بالغ بر 67/6 میلیارد دلار و هزینه های بودجه در همین سال معادل 29/6 میلیارد دلار بوده است.

واردات دانمارک در سال 1978 حدود 8/14 میلیارد دلار بوده که بیشتر  شامل: از کشورهای آلمان غربی (7/19%) ، سوئد (2/14%) ، انگلستان (2/10%) و امریکا (6%) وارد می شود. میزان صادرات این کشور حدود 8/11 میلیارد دلار است که بیشتر شامل: ماشین آلات و لوازم آنها، منسوجات، گوشت، وسایل کشاورزی لبنیات و ماهی است و اکثراٌ به کشورهای انگلستان (8/18%) ، سوئد (15%) آلمان غربی (3/13) و نروژ (5/6%) صادر می شود.

مهمترین صنایع کشور عبارتند از : غذایی ، ماشین آلات،‌موادشیمیایی، وسائط نقلیه، ذوب آهن، کشتی سازی، کنسروماهی و لاستیک سازی، لبنیات، پرورش طیور، گاو و خوک، گندم، جو، چاودار، ذرت، سیب زمینی و چغندرقند نیز مهمترین محصولات کشاورزی و دامپروری آن کشور را تشکیل داده و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 52/0 هکتار می باشد. تولید سالیانه گوشت گاو 800، 241 تن و گوشت خوک 700، 715 تن و صید ماهی 000، 676، 1 تن می باشد. تولید سالانه نیرو الکتریسیته نیز معادل 49/22 میلیارد کیلووات ساعت است. نفت و گاز طبیعی (که از دریای شمال استخراج می شوند) مهمترین منابع آن بوده و ذخیره زیرزمینی نفت این کشور حدود 000، 50 بشکه می باشد (1978).