بنا بر مدارک مستدل سرمایه‌گذاری در حوزه آموزشی کشور عامل اصلی رشد سریع اقتصادی ‌ایرلند است، چراکه سرمایه‌گذاری نیروی انسانی به میزان سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای فیزیکی مهم است. اجرای سیاست‌هایی من‌جمله آموزش علوم و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های لازم در تحقیقات کاربردی موجب اطمینان از‌ این مسأله می‌گردد که کشور ‌ایرلند به حفظ ظرفیت‌های خود جهت باقی ماندن در عرصه تکنولوژی مبادرت می‌نماید.نیاز به نیروی کار نشان‌دهنده افزایش میزان حضور زنان و کاهش افراد فاقد شغل در کشور می‌باشد. مسأله مهم در خصوص افزایش مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، آموزشی و … در دسترس بودن امکانات ویژه جهت نگهداری کودکان می‌باشد.

زکات علم در نشر آن است. امام علی علیه السلام


ایرلند

سیاست‌های آموزشی

بنا بر مدارک مستدل سرمایه‌گذاری در حوزه آموزشی کشور عامل اصلی رشد سریع اقتصادی ‌ایرلند است، چراکه سرمایه‌گذاری نیروی انسانی به میزان سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای فیزیکی مهم است. اجرای سیاست‌هایی من‌جمله آموزش علوم و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های لازم در تحقیقات کاربردی موجب اطمینان از‌ این مسأله می‌گردد که کشور ‌ایرلند به حفظ ظرفیت‌های خود جهت باقی ماندن در عرصه تکنولوژی مبادرت می‌نماید.

نیاز به نیروی کار نشان‌دهنده افزایش میزان حضور زنان و کاهش افراد فاقد شغل در کشور می‌باشد. مسأله مهم در خصوص افزایش مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، آموزشی و … در دسترس بودن امکانات ویژه جهت نگهداری کودکان می‌باشد.

از اوایل دهه 90 شناسایی ظرفیت‌های آموزشی کشور رو به افزایش بوده است. علاوه بر این پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نیز در زمینه بر طرف ساختن نارسایی‌ها و افزایش مشارکت همگانی در حوزه آموزش صورت گرفته است. طرح توسعه آموزش بزرگسالان نیز در نوامبر سال 1998 به مورد اجرا گذارده شد. توسعه برنامه‌های آموزش ابتدایی کودکان و آموزش بزرگسالان نشانه تغییر سیستم سنتی آموزش کشور اهمیت آموزش درازمدت می‌باشد. طی دهه 90 دهه تغییرات عمده‌ای در جهت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و اتخاذ سیاست آموزشی فراگیر اعمال گردید.

یافته‌های مؤسسه بین‌المللی سوادآموزی بزرگسالان ‌ایرلند نشان می‌دهد که پیشرفت فراوانی در‌این زمینه حاصل گردیده است. طی سال 1999 طرح توسعه ملی با صرف مبلغی بالغ بر 5.35 میلیارد پوند در حوزه آموزش و پرورش کشور به مورد اجرا گذارده شد. گفتنی است که مبلغ مذکور در جهت هر چه پیشرفته‌تر نمودن امکانات و ابزار آموزشی مراکز آموزشی کشور هزینه گردید.

دولت ایرلند نیز از آموزش تحت عنوان کلید اصلی توسعه ملی یاد نموده و به طراحی برنامه‌های توسعه 7 ساله مبادرت نمود. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های آتی دولت ایرلند در حوزه آموزش کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- بر طرف نمودن معایب سطوح مختلف آموزشی

- حمایت از فرهنگ آموزش درازمدت با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی مناسب

- ‌بهر‌ه‌گیری از امکانات پیشرفته آموزشی و ارتقاء کیفیت تحصیلی کلیه سطوح آموزشی

از جمله مهم‌ترین سیاستهایی که طی طرح توسعه ملی به مورد اجرا در آمده است، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1ـ طرح سوادآموزی همگانی 74 میلیون پوند

2ـ طرح سوادآموزی بزرگسالان 73.8 میلیون پوند

3ـ طرح تکمیل آموزش 75.5 میلیون پوند

4ـ طرح حمایت از آموزش پناهندگان 3.5 میلیون پوند

5- طرح آموزش درازمدت 108.5 میلیون پوند

6- طرح آموزش مهاجرین و جهانگردان 9.8 میلیون پوند

7- طرح خدمات مشاوره‌ای آموزشی 98 میلیون پوند

8- طرح افزایش میزان دانش‌آموزان سطح سوم آموزش 95 میلیون پوند

لازم به ذکر است که سیاست طرح آموزش درازمدت در جهت نیل به اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

1ـ تأکید بر گسترش آموزش ابتدایی

2ـ حمایت از آموزشهای تکمیلی

3ـ گسترش برنامه‌های آموزش زبان

4ـ توسعه کیفیت آموزشی

5ـ ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

6- گسترش تحقیق، تکنولوژی، توسعه و نوآوری در حوزه آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای اجرایی دولت که طی سالهای اخیر توجه عمده ای بر آن معطوف گردیده است، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1ـ گسترش برنامه‌های مراقبتی کودکان

طی سالهای اخیر، دپارتمان آموزش و علوم یک سری برنامه‌ها و طرحهای جدید در حوزه آموزش پیش‌دبستانی طراحی و راه‌اندازی نموده است که از میان آنها می‌توان به مواردی نظیر پروژه آزمایشی شروع پیش از موعد دوره پیش‌دبستانی، تهیه و تدارک آموزش پیش‌دبستانی ویژه خانواده‌های دائم‌السفر و کودکان استثنایی اشاره نمود. گفتنی است که دیگر دپارتمانهای دولتی نیز در تهیه و تدارک آموزش پیش‌دبستانی به دپارتمان آموزش و علوم یاری می‌رسانند.

در حال حاضر عوامل زیادی دست به دست یکدیگر داده‌ و سبب گردیده‌اند تا موضوع مراقبت‌های دوران کودکی به موضوع روز دستور جلسات سیاسی مقامات کشور ایرلند تبدیل گردد. یکی از این عوامل اهمیت قابل توجه آموزش با کیفیت بالا و فواید منتج از آن برای کودکان سراسر کشور می‌باشد. دومین فاکتور نیز که بر اهمیت آموزش اولیه در بر طرف‌ سازی نقاط ضعف اقتصادی و اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور تأکید دارد سبب گردیده است تا همگان یکصدا خواستار اجرای برنامه‌های آموزشی اصلاح شده در حد استانداردهای بین‌المللی برای کودکان سراسر کشور گردند. عامل سوم یعنی نیاز شدید کارفرمایان به شمار روز افزون کارگران و به تبع آن مشارکت فزاینده نیروی کار در بازار اشتغال کشور می‌باشد که از یک سو به تقاضای بیشتر جهت ایجاد تأسیسات ویژه مراقبتی از کودکان و از سوی دیگر به تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد این قبیل تأسیسات منتهی می‌گردد. از این روی دولت ایرلند متعهد به برطرف نمودن این قبیل معضلات و تدارک بودجه لازم برای آموزش مقطع پیش‌دبستانی گردیده است. هدف اصلی سیاست‌های دولت در این زمینه حمایت همه جانبه از توسعه و گسترش امکانات آموزشی ویژه کودکان از طریق فراهم‌سازی آموزش پیش‌دبستانی با کیفیت بالا و توجه ویژه به گروههای هدف نظیر کودکان استثنایی و محروم می‌باشد. در نتیجه تمرکز روزافزون سیاست‌های دولت بر موضوعات مذکور، موضوع مراقبت‌های اولیه از کودکان طی چندین کنفرانس و گردهم‌آیی به بحث و مناظره متخصصین گذارده شد. از جمله این گرد‌هم‌آیی‌‌ها می‌توان به سمینار ملی آموزش و مراقبت‌های اولیه از کودکان که به مدت یک هفته برگزار گردید، اشاره نمود.

2- دسترسی کلیه شهروندان ایرلندی به آموزش همگانی و فراهم‌سازی فرصت تکمیل آموزش مقطع ابتدایی برای کلیه شهروندان ایرلندی طی سال 2000 میلادی

از سال 1831 میلادی، نظام دولتی و ملی آموزشی در کشور ایرلند پایه‌ریزی گردید. مطابق این نظام کلیه شهروندان کشور محق فراگیری آموزش دوره ابتدایی گردیدند. با تصویب ماده قوانین آموزشی طی سال 1924 میلادی، مسئولیت اداره و مدیریت برنامه‌های آموزشی ویژه مقطع ابتدایی به دپارتمان آموزش محول گردید که در رأس آن وزیر آموزش قرار دارد.

   بر اساس آمارهای موجود، طی سال 98-1997 میلادی، بالغ بر 3187 مدرسه ابتدایی در سراسر کشور ایرلند مشغول فعالیت آموزشی بوده‌اند که از این تعداد برخی از آنها منحصراً به زبان بومی ایرلندی - یعنی گالیک - به ارائه آموزشهای ویژه به دانش‌آموزان این مقطع مبادرت می‌نمودند و سایر مدارس در قالب مدارس مختلط وابسته به گروههای مختلف اجتماع فعال بوده‌اند. لازم به یادآوری است که در این دوره زمانی تعداد 845 و 460 هزار دانش‌آموز در مدارس این مقطع ثبت‌نام نمودند. همچنین بالغ بر 119 مدرسه ویژه نیز فعالیت داشته‌اند که تقریباً به صورت خصوصی اداره می‌گردند. وزیر آموزش و علوم کشور ایرلند اخیراً به ارائه لایحه جدید رفاهی - آموزشی به پارلمان کشور ( Oireachtas ) مبادرت نموده که قرار است در آینده نزدیک به تصویب نمایندگان برسد. تصویب لایحه جدید که جایگزین لایحه قبلی مربوط به سال 1926 میلادی می‌گردد به اعمال تغییراتی به شرخ ذیل منتهی می‌گردد:

 1- افزایش سن خاتمه تحصیلات پایه تا شانزده سالگی

2- پایه‌ریزی نظام جامع مدیریتی جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات آموزشی و رفاهی  دانش‌آموزان

3- اصلاح قانون حضور دانش‌آموزان در مدارس

علاوه بر این بر اساس لایحه مذکور هیئت ملی آموزشی و رفاه نیز دایر خواهد گردید.

گفتنی است که اعضای هیئت مذکور از میان نمایندگان اولیا، مربیان، ادارات و نهادهای دولتی مرتبط با مراکز آموزشی، رفاهی و مراقبتی کودکان انتخاب می‌گردند. هیئت مذکور بیشتر بر همکاری با مدارس، خانواده‌ها و دانش‌آموزان تأکید دارد. هیئت مذکور همچنین به ارائه خدمات دولتی ویژه به دانش‌آموزان مواجه با مشکلات آموزشی مبادرت می‌نماید. انجام تحقیق و تفحص در خصوص مسائل و مشکلات ‌آموزشی از جمله دیگر فعالیتهای هیئت مذکور به شمار می‌آید. هدف از تصویب این لایحه در پارلمان کشور حصول اطمینان از حضور دانش‌آموزان در مدارس تا اتمام دوره تحصیلات پایه می‌باشد.

4 - بهبود وضعیت آموزشی دانش‌آموزان ایرلندی

بر اساس تحقیقاتی که اخیراً توسط مرکز تحقیقات آموزشی کشور به سفارش دولت ایرلند در خصوص میزان یادگیری دانش‌آموزان سراسر کشور نسبت به هزینه سرانه دانش‌آموزی صورت پذیرفته است، مشخص گردید که عملکرد دانش‌آموزان ایرلندی در درک مطلب، ریاضیات و علوم نزدیک به شاخص متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ( OECD ) می‌باشد. محققین این مرکز به دولت پیشنهاد نمودند تا جهت بهبود نظام آموزشی کشور به پرداخت هزینه سرانه دانش‌آموزی بیشتری مبادرت نمایند

5- کاهش نرخ بیسوادی در میان بزرگسالان

نیاز به بهبود استانداردهای سوادآموزی در میان بزرگسالان از جمله دغدغه‌های همیشگی دولت ایرلند بوده است. از این روی از سال 1998 میلادی، بودجه ویژه برنامه‌های سواد‌آموزی بزرگسالان به دو برابر افزایش یافته و طی سالهای 1999 و 2000 میلادی نیز مبلغ مازاد به میزان 2/3 میلیون پوند به این امر اختصاص یافته است. طی سال 1998 میلادی، دولت ایرلند به انتشار پیش‌نویس لایحه ویژه آموزش بزرگسالان مبادرت نمود گفتنی است که در پیش‌نویس مذکور بر هماهنگی با استانداردهای اعلام شده در تحقیقات بین‌المللی سوادآموزی بزرگسالان ویژه سازمان (OECD ) و اجرای طرح ملی سوادآموزی بزرگسالان با هدف برطرف نمودن مشکل سوادآموزی این قشر از جامعه تأکید فراوان شده بود.

6- توسعه و گسترش آموزش پایه و دیگر مهارتهای اساسی موردنیاز جوانان و بزرگسالان

الف ) برطرف نمودن معضل بیکاری دراز مدت

از آنجایی که نظام آ‌موزشی کشور ایرلند در هر دو صحنه ملی و بین‌امللی به فراهم‌سازی خدمات آموزشی با کیفیت بالا برای اکثریت قریب به اتفاق دانش‌آموزان کشور مبادرت نموده است، از این روی طی سالهای اخیر عمده توجه مقامات آموزشی کشور به نیازهای گروه اقلیت محروم از آموزش جامعه معطوف گردیده است. از جمله ویژگیهای این گروه می‌توان به عدم موفقیت آموزشی و یا محدودیت آنان در دستیابی به دستاوردهای آموزشی اشاره نمود. این در حالی است که عملکرد نسبتاً قوی اقتصاد کشور طی سالهای اخیر نیز نتوانسته است این گروه از جامعه را به فعالیت مشغول سازد. در نتیجه این گروه از اقشار جامعه همواره در حاشیه بازار اشتغال کشور باقی مانده‌اند.

گفتنی است که مشکلات این گروه از افراد جامعه در آینده حادتر نیز خواهد شد چرا که بازار کار نیازمند افراد متخصص و ورزیده است. در نتیجه نیاز بازارکار به افراد تحصیل کرده و برخوردار از مدرک دانشگاهی، این قبیل افراد به طرز قابل توجهی شانس خود را جهت یافتن شغل مورد نظر از دست داده و از این روی شکاف شغلی در میان این گروه گسترده‌تر می‌گردد. در این راستا دپارتمان آموزش و علوم کشور با آگاهی کامل از این موضوع اقدام به مداخله نموده و به جلوگیری از گسترش مشکلات افراد فاقد شغل کشور مبادرت نموده است.

ب ) روزآمد نمودن مهارتهای شغلی کارگران

در جهت مواجهه معقول با شرایط مطلوب اقتصادی - که به سرعت در حال تغییر و تحول است - کارگران شاغل و کارگران آماده به کار نیازمند افزایش مهارتهای کاری خود مطابق با نیازهای بازار کار می‌باشند. لازم به یادآ‌وری است که این امر از دیدگاه کارفرمایان جهت اشتغال به کار این قبیل افراد به عنوان یک امتیاز مثبت به شمار می‌رود.

پ ) آموزش فردی ، اجتماعی و بهداشتی

طی سال 1990 میلادی، دپارتمان آموزش و علوم ایرلند با همکاری دپارتمان بهداشت و کودکان اقدام به اجرای یک سری از برنامه‌های آموزشی ویژه من‌جمله آموزشهای فردی، اجتماعی و بهداشتی موسوم به ( SPHE ) نمود. قرار است در آینده نزدیک طرح ( SPHE ) به صورت گسترده و اجباری در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اجرا گردد. در حال حاضر دو برنامه آموزشی با عناوین آموزش روابط جنسی و آموزش عدم استفاده از مواد مخدر (  S MPP ) به صورت گسترده و اجباری در این دو مقطع تحصیلی در حال اجرا می‌باشد.

مهم‌ترین هدف طرح مذکور تشویق و ترغیب جوانان جهت عدم ارتکاب به هرگونه خشونت علیه خود و دیگران می‌باشد. لازم به یادآوری است که در طرح آموزش روابط جنسی موسوم به ( R  SE ) موضوعاتی به شرح ذیل به دانش‌آموزان تعلیم می‌گردد:

نحوه برقراری ارتباط با دیگران

برخورداری از مناعت طبع

ابراز صحیح احساسات و عواطف

نحوه اتخاذ تصمیم‌گیری بجا و درست

جایگاه و نقش مردان و زنان در جامعه

برخورداری از سلامتی جنسی

مفاد حقوقی و کیفری تجاوز جنسی و زنای به عنف که در مقطع آموزش متوسطه به طور تفصیلی به دانش‌آموزان تعلیم می‌گردد.

ت ) آموزش علوم‌اجتماعی و سیاسی

آموزش علوم‌اجتماعی و سیاسی در کلیه مدارس مقطع متوسطه کشور ایرلند اجباری می‌باشد. در این طرح که به ( C SPE  ) نیز موسوم است عمدتا موضوعاتی نظیر حقوق بشر و مسئولیتهای اجتماعی افراد مورد توجه قرار می‌گیرند.

ث ) آموزش برای زندگی بهتر

طی سال 1987 میلادی، شورای ملی ارزشیابی و برنامه‌ریزی تحصیلی جهت ارائه خدمات مشاوره و همیاری به وزیر آموزش و علوم در دو مقطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه پایه‌ریزی گردید. طی سال 1991 میلادی، شورای مذکور مأموریت یافت تا به تحقیقاتی در خصوص مقطع آموزش ابتدایی مبادرت نموده و در صورت لزوم تجدیدنظرهای لازم را اعمال نماید. لازم به ذکر است که این تجدیدنظر به ایجاد تغییرات سریع علمی، اجتماعی و فنی در مقطع ابتدایی منجر شده و به تبع آن جایگاه بخش آموزش مقطع ابتدایی کشور در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دنیا ارتقا یافت. لازم به ذکر است که سیاست تحصیلی بازبینی شده این مقطع به کلیه مدارس کشور ابلاغ شده و از سال 2000- 1999 میلادی به این سو لازم‌الاجرا گردیده است.