جمهوری اسلواکی با49,036 sqkm (18,933sqmiles) وسعت در نیمکره شمالی نیمکره شرقی در مرکز قاره اروپا بدور از دریای آزاد و در همسایگی کشورهای لهستان و آلمان در غرب اتریش و مجارستان در جنوب و شوروی در شرق واقع شده است.اسلواکی سرزمینی نیمه کوهستانی است و کوههای آن عمدتاًدر شرق و شمال وقسمتی از غرب واقع شده و مهمترین ارتفاعات آن عبارتند از موراوی کارپات سودت و ارتسگببرگه جلگه های آن عمدتاًدر ناحیه جنوب و اطراف رود  ها واقع شده اند از جمله دورهای آن میتوان از رانوب و شعباتش(از جمله راگ موراوا نیترا و هرون)اوژه لابه و ولتاوا نامبرد جنگل ها در آن وسعت زیادی داشته (ازجمله جنکلهای بوهم )و آب و هوای آن معتدل و مرطوب است .بلندترین نقطه آن قله گرلاخوفسک و رود لابه از طویلترین رود های آن می باشد (قسمت اعظم رود فوق در خارج از چکسلواکی جریان دارد)

زکات علم در نشر آن است. امام علی (ع)


اسلواکیا

ملاحظات تاریخی

در قرون ششم و هفتم میلادی،‌مهاجرین اسلاو با اختلاط با سایر فرهنگ ها منجمله سلنیک و ژرمن در ناحیه سلوواکیا منزل گزیدند. قوم چک نیز در مناطق بوهیما و موراویا اسکان داشت. هر دو قوم در قرن نهم تحت عنوان امپراطوری موراوین متحد شدند و در همین ایام آئین مسیحیت را نیز پذیرا شدند. بعد از سقوط این امپراتوری در قرن دهم، اسلاوها جزو پادشاهی بوهمیا  که شامل چکها و پادشاهی هنگری بود، گردیدند. در قرن چهاردهم میلادی جنگهای مذهبی شدیدی در سرزمین های چک‌ها بوقوع پیوست. در خلال اضمحلال پادشاهی بوهیما، قوم چک همراه با اسلاوها تحت نفوذ سلسله های خارجی قرار گرفتند که نهایتاً حزو امپراطوری اتریش و هنگری (مجارستان ) گردیدند. با تجزیه این امپراطوری (بعلت شکست در جنگ جهانی اول) چکسلواکی مستقل گردیدند. و دارای حکومت چمهوری گردید. در سالهای پیش از این واقعه (در سال 1914)، توماس مازاریک در چکسلواکی یک حکومت محلی تأسیس کرده بود که کشمکش‌هایی با دولت مرکزی امپراطوری داشت. در اواخر جنگ جهانی اول مازاریک همچنان در سٍمُت خود در پست ریاست جمهوری باقی ماند.

در سالهای بین دو جنگ جهانی، چکسلواکی همواره در داخل از طرف اقلیت های آلمانی و مجاری متشنج بود و این تشنجات که با ناحیه غیر علنی دول مجارستان و آلمان همراه بود سرانجام منجر به این گردید که آلمان ناحیة سودت ، مجارستان ناحیة سلوواکی و لهستان ناحیه تشن را متصرف شدند. باقیمانده خاک چکسلواکی را تجدید سازمان یافت مرکب از سه ناحیه خود مختار بوهم و موراوی، سلوواکی، و روتنیا بود. بر اثر این وقایع بنش (رئیس جمهور وقت از سال 1935 ) استعفاء داد و به خارج (بعداً انگلستان) رفت. آلمان هیتلری که جنگ دوم جهانی را آغاز کرده بود به چمسلواکی حمله کرد و بر آن استیلا یافت . پس از تشلط نازیها بر این کشور، آنها بوهم و مورای را تحت الحمایه خویش ساختند. و به یلواکی استقلال ظاهری دادند و روتنیا را به مجارستان بخشیدند. در طی جنگ دوم جهانی ادوارد بنش یک دولت موقت در لندن تشکیل داد. در سالهای آخر جنگ نیروهای روسی وارد چکسلواکی شده نازیها را عقب راندند و دولت ائتلافی بنش وارد کشور شد. در همین زمان نیروهای امریکایی نواحی غربی چکسلواکی را آزاد نمودند. در سال 1945 با سقوط پراگ عملیات نظامی در طی جنگ دوم جهانی در چکسلواکی پایان یافت و این کشور با بدست آوردن نواحی سودت، تشن و سلواکی و از دست دادن ناحیه روتنیا (که به جمهوری اوکراین شوروی الحاق یافت) و حدت یافته و بصورت قبل از جنگ جهانی دوم در آمد. در همان سال نیروهای خارجی خاک چکسلواکی را تخلیه کردند. پس از جمگ حدود 3 میلیون آلمانی از چکسلواکی اخراج شدند. در سال 1946 پس از انتخابات پارلمانی، حزب کمونیست بر سایر رقبا برتری یافت و در دولت گوتوالد که خود نیز کمونیست بود تفوق یافت و از آن زمان سیاست خارجی چکسل.اکی متمایل به شوروی شد. حکومت نیمه کمونیستی گوتوالد تا سال 1948 بر سر کار بود. در این سال کمونیستها بوسیله کودتا تمام قدرت را در کابینه در دست گرفتند و بنش بناچار  نبا این وضع موافقت کرد. ولی او پس از چندی در همان سال استعفا کرد و گوتوالد رئیس جمهور شد.

در سال 1948 بخش های اداری جای ایالات سابق را گرفت و جمهوری چکسلواکی به عنوان یک کشور واحد و مرکب از دو ملت چک و سلواک اعلام گردید و سلوواکی تاحدی خود مختاری داخلی یافت . درهمان دوران تقریباً کلیه فعالیت های اقتصادی ملی شدند. چکسلواکی در سال 1946 با یوگسلاویؤ در 1947 با لهستان و در سال 1948 با مجارستان و رومانی پیمان های اتحاد . منعقد نمود و در سال پ955 به عضویت پیمان ورشو در آمد. در سالهای دهة 60 اعتراضات ضد کمونیستی در چکسلواکی بالا گرفت و این شورشها بحدی رسید که سر انجام نیروهای نظامی پیمان ورشو ( از جمله نیروهای شوروی و لهستان)،‌ چکسلواکی را اشغال نمودند و سرانجام این ناآرامی  پایان یافت . پس از یک سلسله تحولات سیاسی سر انجام الکساندر دوبچک نخست وزیر وقت در سال 1969 استعفاء مرد و دولت متمایل تری نسبت به شوروی روی کار آمد. در سال 1969 گوستاو هوزاک به ریاست جمهوری و دبیر کلی حزب کمونیست چکسلواکی انتخاب شد و این انتخابات  در سال های 1975 و 1980 نیز تکرار شد که وی مجدداً در سمت خود ابقاء گردید.

ملاحظات جغرافیایی

جمهوری اسلواکی با49,036 sqkm (18,933sqmiles) وسعت در نیمکره شمالی نیمکره شرقی در مرکز قاره اروپا بدور از دریای آزاد و در همسایگی کشورهای لهستان و آلمان در غرب اتریش و مجارستان در جنوب و شوروی در شرق واقع شده است.اسلواکی سرزمینی نیمه کوهستانی است و کوههای آن عمدتاًدر شرق و شمال وقسمتی از غرب واقع شده و مهمترین ارتفاعات آن عبارتند از موراوی کارپات سودت و ارتسگببرگه جلگه های آن عمدتاًدر ناحیه جنوب و اطراف رود  ها واقع شده اند از جمله دورهای آن میتوان از رانوب و شعباتش(از جمله راگ موراوا نیترا و هرون)اوژه لابه و ولتاوا نامبرد جنگل ها در آن وسعت زیادی داشته (ازجمله جنکلهای بوهم )و آب و هوای آن معتدل و مرطوب است .بلندترین نقطه آن قله گرلاخوفسک و رود لابه از طویلترین رود های آن می باشد (قسمت اعظم رود فوق در خارج از چکسلواکی جریان دارد)

ملاحظات سیاسی

حکومت این کشور جمهوری سوسیالیستی (کمونیستی )بوده و رئیس جمهور و دبیر کل حزب کمونیست گوستا و هوزاک و نجست وزیر لوبومیر شتروگال می باشد

قوه مقننه از مجلس فردال که خود از دو مجلس بشکیل یافته یکی مجلس خلق با 200عضو و دیگری مجلس ملیتها با 75 نماینده از جمهوری چک ها و 75 نماینده از جمهوری سلوواکها دوره نمایندگی هر یک از این مجالس 5 سال است هر دو مجلس تابع وزیر نظر رهبر حزب کمونیست میباشند قانون اساسی موجود در سال 1960 تدوین شده و در سال 1969 بجاطر اعطای حق خود مختاری داخلی به جمهوریهای چک و سلوواک برمیم گشته و مجددً در سالهای 1971و1975 اصلاحاتی در آن بعمل آمد بر اساس آخرین تقسیمات کشوری هر دو جمهوری دارای نخست وزیر و شوراهای ملی جداگانه بوده که زیر نظر مجلس فدرال قرار داشته و مجموعاً به 10 ناحیه و دو شهر مستقل تقسیم شده اند که مشخصات آنها بشرح زیر میباشد

ملاحظات اقتصادی

واحد پول آن کرون که هر 32/5 واحد آن برابر یک دلار است.

واردات اسلواکی بیشتر شامل ماشین آلات فلزات مواد خام صنعتی غذا سوخت و تولیدات صنعتی است و اکثراً از کشورهای شوروی (30%)آلمان وارد میشود  میزان صادرات حدود 7/11میلیارد دلار است که بیشتر شامل ماشین آلات وسائط نقلیه مواد شیمیایی آهن و پولاد کارخانجات و شیشه است و اکثراًبه کشورهای شوروی 32% آلمان 11% لهستان 10% و آلمان 6%صادر میشود.

مهمترین صنایع کشور عبارتند از آهن و پولار شیشه تولیرات چرمی و کفش آبجوسازی ساخت ماشین آلات پالایش نفت نساجی و شیمیایی غلات شکر رازک جو چغندر میوه جات و سبزی تیز مهمترین محصولات کشاورزی آن کشور را تشکیل میدهد.

ملاحظات علمی

نرخ ثبت نام ناخالص برمبنای سطوح مختلف آموزشی طی سال 1996

. پیش دبستانی : 76 درصد

. اولین سطح : 102 درصد

. دومین سطح : 94 درصد

. سومین سطح : 1/22 درصد