عید سعید قربان

عید سرسپردگی به درگاه حق بر تمام بندگان خالص خداوند مبارکباد

عید مبارک