5بیماری که به تغییرات آب و هوا وابسته اند

آنفلوانزا

 رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اعلام اینکه درحال حاضر میزان بروز 14بیماری عفونی و واگیردار در دنیا با تغییر شرایط اقلیمی افزایش یافته است، افزود: 5مورد از این بیماری ها در ایران در اولویت هستند.

مالاریا

به گزارش مهر، دکتر «محمدمهدی گویا» در نخستین نشست تدوین راهبرد ملی تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر سلامت با بیان اینکه مالاریا، سالک، آنفلوآنزا، وبا و تبهای خونریزی دهنده ویروسی در ایران از بیماری های اولویت داری هستند که تغییرات آب و هوایی در بروز آنها مؤثر است، گفت: بیماری سرخک ارتباط تنگاتنگی با تغییرات آب و هوایی دارد.

سالدانه

وی با اشاره به افزایش همه گیری برخی بیماری ها با تغییرات آب و هوایی گفت: تا پیش از این تصور می شد تنها تعداد محدودی از بیماری ها براثر تغییرات آب و هوایی شیوع می یابند درحالی که امروز شاهد افزایش روزافزون تعداد این بیماری ها هستیم.

گویا افزود: درحال حاضر 14 بیماری عفونی و واگیردار در دنیا وجود دارند که با تغییر شرایط اقلیمی میزان بروز آنها افزایش یافته است که 5مورد از این بیماری ها از جمله مالاریا، سالک، آنفلوآنزا، وبا و تب های خونریزی دهنده ویروسی در ایران از بیماری های اولویت دار هستند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده بیماری سرخک ارتباط تنگاتنگی با تغییرات آب و هوایی دارد و برهمین اساس توجه به این تغییرات در کنترل بیماری ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

سالک یا سالدانه

گویا با بیان اینکه تغییرات آب و هوایی سه تأثیر عمده درخصوص بیماری های واگیردار دارند، گفت: افزایش مخازن حیوانی و وفور حشرات، طولانی تر شدن زمان انتقال برخی از بیماری ها و افزایش نقل و انتقال حیوانات و حشرات و جابه جایی انسان ها از جمله این تأثیرات است.

ریزش یا زکام

وی با تأکید بر اینکه برای مقابله با این جریان باید بسترهای لازم فراهم شود، افزود: به همین منظور باید نظام مراقبت از بیماری ها بازنگری و نظام پیش بینی همه گیری ها تقویت شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این زمینه باید ضمن بازنگری در تعریف همه گیری ها و آستانه اپیدمی ها ارزیابی دقیقی نسبت به آسیب پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی انجام دهیم.

آمیب