حاشیه هاى جنوبى ایالات متحده را مى توان به دو قسمت تقریبأ مساوى تقسیم کرد. نیمه اول، "منطقه مرزى جنوب غربى" داراى یک مرز زمینى طولانى با مکزیک است و شامل یک ناحیه وسیع داخلى است که نفوذ هاى فراوانى را از آن کشور تجربه کرده است. نیمه دیگر که اینجا به آن مى پردازیم، خط ساحلى را به طرف مشرق و از دهانه رود ریو گراند در تگزاس تا کارولیناى شمالى تعقیب مى کند و شامل شبه جزیره فلوریدا است ( نقشه۸ ۲۳ کیلو بایت). هر دو کناره از نظر عرض جغرافیایى، جنوبى محسوب مى شوند و داراى یک منطقه کوچک مشترک در جنوب تگزاس هستند، اما "خطوط ساحلى جنوب" از "منطقه مرزى جنوب غربى" همان قدر قابل تمیز است که هر دو منطقه مجاور دیگر در آمریکا.خطوط ساحلى جنوب به دو دلیل اصلى قابل تشخیص است: اول آب و هواى مرطوب و محیط نیمه استوایى آن است. آب هاى گرم خلیج مکزیک یکى از عوامل مهم تأثیر گذار در آب و هواى ساحلى این ناحیه است. این منطقه بسیار مورد علاقه جهانگردان و کسانى است که قصد اقامت دارند، و کشاورزى آن به دلیل وجود این محیط، به خوبى مشخص است.

زکات علم در نشر آن است. امام علی (ع)


فصل نهم - خطوط ساحلى جنوب

حاشیه هاى جنوبى ایالات متحده را مى توان به دو قسمت تقریبأ مساوى تقسیم کرد. نیمه اول، "منطقه مرزى جنوب غربى" داراى یک مرز زمینى طولانى با مکزیک است و شامل یک ناحیه وسیع داخلى است که نفوذ هاى فراوانى را از آن کشور تجربه کرده است. نیمه دیگر که اینجا به آن مى پردازیم، خط ساحلى را به طرف مشرق و از دهانه رود ریو گراند در تگزاس تا کارولیناى شمالى تعقیب مى کند و شامل شبه جزیره فلوریدا است ( نقشه۸ ۲۳ کیلو بایت). هر دو کناره از نظر عرض جغرافیایى، جنوبى محسوب مى شوند و داراى یک منطقه کوچک مشترک در جنوب تگزاس هستند، اما "خطوط ساحلى جنوب" از "منطقه مرزى جنوب غربى" همان قدر قابل تمیز است که هر دو منطقه مجاور دیگر در آمریکا.

خطوط ساحلى جنوب به دو دلیل اصلى قابل تشخیص است: اول آب و هواى مرطوب و محیط نیمه استوایى آن است. آب هاى گرم خلیج مکزیک یکى از عوامل مهم تأثیر گذار در آب و هواى ساحلى این ناحیه است. این منطقه بسیار مورد علاقه جهانگردان و کسانى است که قصد اقامت دارند، و کشاورزى آن به دلیل وجود این محیط، به خوبى مشخص است.

دوم نقش این منطقه در ایجاد الگوى تجارتى ایالات متحده با بقیه جهان و خصوصیات بارز صنعتى اش به تعریف آن نیز کمک مى کند.

عامل سوم مربوط به وضعیت این منطقه، موقعیت آن بین نقاط دور دست جنوب و آمریکاى لاتین است. آب هایى که بیشتر جمعیت خطوط ساحلى را از همسایگان آنها جدا مى کرد، براى مدتهاى طولانى در مقابل نفوذ فرهنگى آمریکاى لاتین بر این منطقه یک حایل محسوب مى شد. اما در دهه هاى اخیر رشد جمعیت داراى میراث کوبایى در فلوریداى جنوبى و رونق تجارت بین آمریکاى لاتین و ایالات متحده، خصوصیات ویژه این منطقه را برجسته تر کرده است.

محیط نیمه استوایی

در بین چندین جزء متشکله محیط طبیعى، آب و هواست که بیشترین تأثیر را در جغرافیاى انسانى خطوط ساحلى جنوب داشته است. آب و هواى مرطوب و نیمه استوایى، فصل طولانى رشد، زمستان هاى معتدل و تابستان هاى گرم و مرطوب، همه در الگوهاى فعالیت انسانى وابسته به این منطقه دخالت دارد.

تنها در جنوب کالیفرنیا، جنوب غربى آریزونا و هاوایى طول متوسط فصل رشد معادل فصل خطوط ساحلى جنوب است. با در نظر گرفتن این مقیاس، که تعداد روزهاى بین آخرین یخ بندان در بهار و اولین یخبندان در پائیز است، تمامى منطقه ۹ ماه یا بیشتر رشد بالقوه محصولات کشاورزى خود را تجربه مى کند. همچنین تقریبأ تمامى این ناحیه داراى آن میزان بارندگى است که براى بیشتر فعالیت هاى کشاورزى آن کافى باشد. متوسط بارندگى بیش از ۱۲۵ سانتى متر است و بیشتر باران ها در تابستان بین آوریل و اکتبر مى بارد، هنگامى که تابش خورشید مستقیم و بى دریغ است و هواى گرم باعث رشد بیشتر گیاهان مى شود.

این نوع آب و هوا دو پیامد مهم دارد. اول، تا هنگامى که سایر شرایط لازم کشاورزى از قبیل خاک حاصلخیز، زهکشى مناسب زمین و کنترل آفات وجود داشته باشد، کشاورزان مى توانند بدون ترس از یخبندان، محصولات خود را تا اواخر پائیز کشت کنند. در چند ناحیه امکان دارد در یک فصل رشد دو بار محصول برداشت و بعضى از سبزى کاران حتى بیش از این نیز حاصل بر مى دارند. دوم، و حتى از آن مهم تر فرصت براى تولید محصولات ویژه اى است که تنها در نقاط معدود دیگرى در ایالات متحده قابل کشت هستند.

از زمانى که در طول قرن شانزدهم براى اولین بار اسپانیایى ها مرکبات را به فلوریدا آوردند، تولید آن یک عامل بسیار مهم در اقتصاد این ایالت بوده ؛ اگر چه مناطق اصلى تولید مرکبات به تدریج به جنوب و نواحى داخلى شبه جزیره منتقل شده است.

در بین ۷ نوع مرکبات کشت شده در منطقه، پرتقال و گریپ فروت از همه مهم تراست. در سال ۱۹۹۲ بیش از۶ میلیون تن پرتقال برداشت شد. از سال ۱۹۴۵، قسمت روز افزونى از محصول پرتقال به جاى آنکه به صورت تازه به فروش برسد به صورت هاى دیگر درآمده و این میزان اکنون ۸۰ % است. بدست آوردن فرآورده هاى مختلف از پرتقال(که بیشتر آن به صورت عصاره منجمد است)، یک صنعت قابل توجه در فلوریدا به وجود آورده که باعث شده سود آن نصیب عده زیادى گردد تا آنکه صرفأ میوه تازه را به طرف شمال بفرستند. علاوه بر آن تهیه فرآورده هاى آن اجازه مى دهد در تمام سال فروش امکان پذیر باشد و تنها به زمان پس از برداشت محصول محدود نشود.

گریپ فروت نیز تقریبأ در همان منطقه تولید پرتقال کشت مى شود. اما مجموع تقاضا پائین تر است و درآمد آن نیز یک چهارم پرتقال است. در جنوبى ترین نقاط تگزاس نیز باغات بزرگ پرتقال و گریپ فروت وجود دارد که با سیستم قطره اى آبیارى مى شود.

از آنجایى که مرکبات میوه هاى درختى هستند، یک قسمت مهم مخارج تولید آن مربوط به برداشت است. این میوه ها باید با دست چیده شوند و اغلب این کار با استفاده از یک نردبان بلند انجام مى شود. در خلال فصل کوتاه برداشت، کارگران موقتى زیادى مورد نیاز است و این کار هر ساله هزاران کارگر مهاجر را به باغ هاى انبوه و پارک مانند مى کشاند که به شدت کار مى کنند.

تولید نیشکر منحصر به زمین هاى ساحلى جنوب در سرزمین اصلى ایالات متحده است. نیشکر یک گیاه دائمى است که براى آنکه کاملأ برسد به بیش از یک سال وقت احتیاج دارد و تحمل یخبندان را ندارد. علاوه برآن آب مورد نیاز آن نیز زیاد است – حداقل حدود ۱۲۵ سانتى متر باران در سال. به نظر مى رسد که هم حرارت و هم آب مورد نیاز آن مانع مى شود که این گیاه در همه جاى آمریکا کشت شود مگر آنکه تحت آبیارى باشد، اما مقادیر نسبتأ قابل توجهى نیشکر در لوئیزیانا و فلوریدا کشت مى شود.

از لحاظ شرایط آب و هوایى کشت برنج کمتر مواجه با محدودیت است. چنانچه آب کافى به آن برسد، در طول یک فصل رشد به بار نشسته و زمان آن تقریبأ نسبت مستقیمى با مقدار گرمایى دارد که در تابستان دریافت مى کند. این محصول با استفاده از سیستم آبیارى در منطقه خطوط ساحلى جنوب در لوئیزیانا و تگزاس کشت مى شود.

علاوه بر محصولات خاص خود، قسمت هایى از سرزمین هاى ساحلى در زمره مناطق مهم کشور هستند که سبزیجات کشت مى شود. بیشتر سبزى جات تازه اى که در طول زمستان به بازارهاى شهرى میرسد، در فلوریدا و در حاشیه هاى جنوبى سایر ایالات ساحلى خلیج مکزیک کشت مى شود. همچنین براى محو ساسهاى مولد تب گاوى کوشش هایى صورت گرفته است. مدرن ساختن چراگاهها، اصلاح نژاد گاوهاى پر طاقت برهمن Brahman با گله هاى بهبود یافته داخلى باعث شده که صنایع گوشت فلوریدا به یکى از عوامل مهم تقویت اقتصاد این ایالت تبدیل شود.

اگر چه شرایط آب و هوا در منطقه براى کشاورزى مناسب است، شرایط خاک و کیفیت آن بسیار متنوع تر است. تنوع خاک از نقاط حاصل خیز اما خشک ساحل لوئیزیانا و دلتاى میسى سى پى تا خاک هاى بى نهایت شنى شمال و مرکز فلوریدا را در بر مى گیرد. چیزى که این وضع را پیچیده تر مى کند بخش هایى از ساحل فلوریدا در خلیج مکزیک و نیزارهاى وسیع منطقه، بیشتر از جنس گلهاى باتلاقى یا شن هاى مرطوب است، در حالى که سواحل تگزاس، جورجیا و کارولیناى جنوبى ممکن است بنا به وضع شرایط محلى خاک هاى مردابى یا خاک هاى شنى باشد. بخش هایى از خاک هاى باتلاقى لوئیزیانا هنگامى که خشک شوند، بویژه براى تولید نیشکر و برنج بى نهایت بار آور هستند.

درست در نقطه مقابل این وضع، بیشتر زمین هاى باقى مانده سرزمین هاى داخلى جنوب از آبیارى گسترده برخوردار است. مثلأ کوهستان هاى مرکزى فلوریدا در قسمت زیرین داراى یک طبقه خاک شنى است که نسبت به نگاهدارى آب در خود از کیفیت نسبتأ پائین تا بسیار پایین برخوردار است. هنگامى که این منطقه تولید کننده مرکبات و سبزى جات به جاى آنکه منحصرأ به باران متکى باشد(زراعت دیم)، از آبیارى برخوردار است، تولید سالانه آن ۱۰ برابر بیشتر است. با بهره بردارى از پیشرفت هاى ممکن و ظرفیت موجود تکنولوژى، محیط مشخص نیمه استوایى سرزمین هاى ساحلى از نظر کشاورزى پیشرفته تر از بسیارى از مناطق جنوب شرقى است.

تفریحات و تسهیلات مربوط به بازنشستگى نیز جزو صنایع مهم سرزمین هاى ساحلى جنوبى محسوب مى شوند. حتى از اوایل سالهاى دهه ۱۹۵۰ اهمیت عوامل سازگارى و لطافت آب و هوا در جهت رشد فلوریدا و ساحل خلیج مکزیک روشن بود. از آن موقع تا کنون اثرات آنها افزایش یافته است.

یک امتیاز مستقیم اقتصادى نیز توسط فعالیت هاى توریستى در منطقه به وجود آمده است. بین نیو اورلئان در لوئیزیانا و موبیل در آلاباما، قسمت ساحلى میسى سى پى با ساختن هتل ها، متل ها، رستوران ها و سواحل مصنوعى رونق اقتصادى خوبى را در زمینه توریسم تجربه کرده است.

اگر چه مهمترین قطب توریستى منطقه فلوریدا بوده است. این ایالت با سواحل طولانى خود در کرانه هاى اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک، دهها سال است که مردمان بسیارى را براى تعطیلات زمستانى به خود جذب کرده است. تقاضا براى تسهیلات نیمه استوایى آن قدر بالاست که توسعه منابع تفریحى حتى تا شمال و در طول ساحل اقیانوس اطلس تا سواحل جورجیا و سواحل جنوب و شمال کارولینا گسترش یافته است.

همه جاذبه هاى توریستى به منابع طبیعى بستگى ندارد. ساختن مجتمع تفریحى دیسنى ورلد Disney world میلیون ها نفر بازدید کننده را از ایالات دیگر به جنوب مرکز فلوریدا کشانده است. جاذبه هاى بسیار دیگرى در این قسمت از ایالت، به ویژه اطراف اورلاندو به وجود آمده که نوید جذب توریست هاى زیاد و درآمد هاى کلان را میدهد. انتظار مى رود این مجتمع بزرگ تفریحى در مرکز فلوریدا حلقه ارتباطى زمینى بین ساحل شرقى فلوریدا و نقاط شهرى ساحل غربى آن باشد.

اگر چه محیط نیمه استوایى سرزمین هاى ساحلى جنوبى امتیازات بسیارى را با خود دارد، مع الوصف این محیط تمامأ سود آور نیست. از نظر کشاورزى، تولید سود آور سبزى جات کشاورزان را تشویق کرده که سرتاسر سال محصول تولید کنند. بنابراین هنگامى که گاهى در اواسط زمستان جنوب فلوریدا یخبندان مى شود، گاهى آسیب فراوانى به محصولات وارد مى شود. به همین صورت، مرکبات فلوریدا بین اکتبر و اواخر مى برداشت مى شود و یخبندان زمستانى مى تواند به میوه هایى که در حال رسیدن هستند لطمه بزند. چیزى که کمتر درباره آن صحبت شده خسارت اینگونه سرماهاى بى موقع است که به نیشکر کاران لوئیزیانا وارد مى شود.

یک موضوع غیر قابل پیش بینى تر، اتفاقى تر، مهمتر و از نظر محلى مخرب تر، گردبادهاى منطقه است- طوفان هاى بزرگ موسمى که توسط گرماى شدید خورشیدى بر فراز آب هاى گرم اقیانوس ها و دریاها ایجاد مى شود. از آنجایى که این طوفان ها به عنوان یکى از پدیده هاى محل پذیرفته شده اند و ماهواره ها و سایر تجهیزات هوا شناسى در دسترس هستند آمادگى براى مقابله با شدیدترین نیروى باد و باران مى تواند زودتر انجام شود. و بدان دلیل که هنگام رسیدن گردباد شدیدترین لطمات معمولأ متوجه باریکه نسبتأ کوچکى است، سال هاست که قسمت هاى بسیارى از این منطقه لطمه ندیده است. از طرف دیگر بدان دلیل که گردبادها از نظر مدت و قدرت بسیار متفاوتند، نقاط مسکونى با وجود اخطارهایى که در مناطق مورد خطر داده شده در نواحى مختلف پراکنده اند.

تجارت در نقاط مرزى آمریکا

خط ساحلى خلیج مکزیک تنها داراى چند بندرگاه تراز اول بوده که براى فعالیت هاى تجارتى در سطح بالا مناسب است. اینجا یک خط ساحلى برآمده با آب هاى کم عمق که شامل سواحل فعال زیادى است وجود دارد و بسیارى از قسمت هاى آن به مرداب هاى وسیع یا زمین هایى ختم مى شود که داراى موانع نسبتأ پوشیده هستند. اگر بتوان گذرگاهى در بین سدهاى شنى ایجاد کرد، حفاظت در برابر طوفان هاى دریا تأمین شده است. خطوط کشتى رانى ساحلى از این حفاظت در سیستم راههاى آبى بین مناطق ساحلى استفاده مى کنند. اگر چه از آنجائى که بیشتر خلیج هاى کوچک در پشت این سدهاى شنى بیش از آن گود هستند که بتوانند براى لنگر گیرى کشتى هاى تجارتى اقیانوس پیما مناسب باشند، بیشتر بنادر بزرگتر در دهانه رودها در طول خط ساحلى یا به فاصله کمى از دهانه رودهایى که به خلیج مکزیک یا اقیانوس اطلس مى ریزند به وجود آمده اند.

هرکدام از خلیج هاى کوچک که داراى تسهیلات بندرى مناسبى هستند، در دهانه رودى قرار گرفته اند که در قسمتى از نواحى داخلى جارى است، اما این رودها از نظر امکان کشتى رانى با هم تفاوت بسیار دارند. همه آنها به گسترش مهاجر نشین هاى جدید کمک کرده اند و هنوز هم در برخى از آنها کرجى هاى کوچکى رفت و آمد مى کنند. همگى باید به داخل کشور دسترسى داشته باشند بدین معنى که با شبکه راه آهن که به بازارهاى مهم محلى متصل است تقویت شده اند یا رودخانه اى که به بندر ساحلى مى ریزد براى کشتیرانى بهتر، اصلاح شده است. مثلأ جکسون ویل در ابتدا ترمینالى بود براى قطارهایى که از جورجیا وارد فلوریدا مى شدند. این نقطه تمرکز اصلى به عنوان یک منطقه داخلى بود که به غرب و به "زمین باریک" ایالت و در جهت جنوب به ارتفاعات حاصلخیز مرکزى گسترش یافته بود. نتیجه آن بود که وضع جکسون ویل حتى قبل از آنکه شبکه شاهراهها پایگاه محلى آنرا براى رشد تقویت کند تثبیت شده بود.

از لحاظ قابلیت دسترسى، نیو اورلئان خود در یک طبقه جداگانه قرار مى گیرد. این شهر قبلأ هم یک محل کنترل و هم یک محل کشتى رانى براى تمامى رودخانه میسى سى پى بود. رودخانه میسى سى پى توسط کشتى هاى بخارى مخصوص نواحى کم عمق که داراى چرخ هاى پارویى بودند– به شرط رعایت احتیاط- تا نقاط دور دست شمال و تا اعماق زمین هاى کشاورزى داخل کشور قابل کشتى رانى بود. شعبات اصلى، این راه آبى واحد را هم از طرف مغرب به داخل گریت پلینز و هم از سوى شرق بداخل قطب صنعتى گسترش مى داد. محل نیواورلئان در کنار پیچ یک رودخانه بزرگ و روى یک دلتاى کم ارتفاع رودخانه که تنها چند متر بالاتر از سطح دریا بود، بدان معنى بود که مواجه با سیل، یک تهدید سالانه بشمار مى آمد که اغلب صورت عمل به خود مى گرفت. اما موقعیت شهرى آن براى همه کسانى که به تجارت وابسته بودند چنان امتیاز عظیمى داشت که جمعیت آن از همان اوائل قرن نوزدهم رشد کرد و هنوز هم همچنان باقى است.

میراث دوره استعمار فرانسهء نیواورلئان به طرز آگاهانه اى در محله فرانسوى شهر حفظ مى شود و ترکیب مشخصى از رستوران هاى کرئول، کاژون و اروپایى، گروه هاى متنوع و غنى جاز و نمایشى، و معمارى قرن هجدهم میلیونها توریست را به شهر کشانده است. یک بازدید کننده از نیولورلئان ممکن است با دیدن ترافیک سنگین کرجى ها و کشتى ها در روى رودخانه و صنایع سنگینى که توسط این ترافیک حمایت مى شود متعجب گردد. (نیو اورلئان شلوغترین بندر آمریکا است).

شهر مهم دیگر در قسمت غربى سرزمین هاى ساحلى جنوب، که در سال ۱۹۷۰ از همه شهرهاى منطقه بزرگتر بوده برعکس نیو اورلئان است. هوستون تگزاس از بسیارى جهات یک شهر جدید است. این در اصل یک شهر بندرى نبود اما از طریق ساختمان آن (که از سال ۱۸۷۳ آغاز گردید) و بازسازى هاى ممتد کانال کشتى رانى هوستون در طول خلیج گود گالوستون به یک بندر تبدیل شده است. با ظهور صنعت پتروشیمى محلى در سال هاى آخر دهه ۱۹۴۰، ارتباط هاى بندرى آن اهمیت بیشترى یافته و رشد کرده است.

موضوعات اصلى که سرزمین هاى ساحلى جنوب را مشخص مى کند مى تواند به طرز یگانه اى در دگرگونى فرهنگى بى نظیر منطقه میامى بزرگ در فلوریدا یافت شود.

در طول سال هاى دهه ۱۹۵۰ با جاذبه هاى میامى به عنوان یک عامل مشخصه به طور انفعالى برخورد مى شد. کافى بود از آن چه آنجا وجود داشت لذت ببرید هواى شهر در سراسر زمستان گرم بود؛ موقعیت محلى آن، دسترسى به سواحل طولانى و آبهاى گرم استوایى را میسر مى ساخت. بندرگاه براى تسهیل سفر کشتى هاى مسافربرى از آمریکا به جزایر دریاى کارائیب در آن نزدیکى به بهسازى کمى نیاز داشت. تا سالهاى دهه ۱۹۶۰ طول کشید که موقعیت محل در آخرین نقطه غربى حاشیه قاره اى باعث شود که همه عناصر موجود در میامى آن را به یک مرکز مهم سیستم مالى و تجارى تبدیل کند.

کلید تغییر استفاده از موقعیت میامى، مهاجرت کوبایى ها بود. بین سال هاى ۱۹۵۹ و ۱۹۸۱ جمعیت اهالى آمریکاى لاتین ناحیه میامى بزرگ (که ۸۵ درصد آن کوبایى هستند) از ۲۵،۰۰۰ نفر به حدود ۷۰۰،۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

جمعیت کوبایى، نسبتأ زود جذب فعالیت هاى مالى، تجارتى و خرده فروشى شد. سرعتى که با آن جمعیت هاى زیادى در میامى ساکن شدند، بازار "فورى" خود را خلق کرد. مشاغل واقع در قسمت هاى دیگر ایالات متحده که مى خواستند فعالیت هاى خود را به بازارهاى آمریکاى لاتین گسترش دهند حداقل قسمتى از فعالیت ها و دفاتر خود را به میامى انتقال دادند تا کوبایى هاى اسپانیولى زبان را استخدام کنند. تماس هاى شغلى با جزایر دریاى کارائیب که پناهندگان کوبایى با خود آوردند، براى منافع شغلى آمریکایى نیز جالب بود. این داد و ستد که در طول چندین دهه به طرق مختلف چندین برابر شده، جهت گیرى جغرافیایى طبیعى میامى را به طرف جنوب گشوده است.

توسعه صنعتى

حاشیه طبیعى و واقعى آمریکاى شمالى به عنوان یک قاره با کناره ساحلى منطبق نیست. یک فلات قاره در کف دریا و در ماوراى ساحل گسترش یافته است. در بعضى از موارد، امتداد این فلات تنها چند کیلومتر است، اما در طول بیشتر کرانه هاى اقیانوس اطلس و در خلیج مکزیک، امتداد لبه این فلات ممکن است بیش از ۸۰ کیلومتر از ساحل فاصله داشته باشد. جستجوى مواد معدنى در طول ساحل از رود ریوگراند تا دهانه رود میسى سى پى به کشف یک سلسله ذخیره هاى وسیع نفت و گاز، هم در ساحل و هم در کف دریا، منجر شده است.

هنگامى که در اوایل قرن بیستم میدان نفتى ساحل خلیج مکزیک به تولید رسید، هوستون هنوز یک شهر متوسط با جمعیتى کمتر از ۷۵،۰۰۰ نفر بود. موقع آمار گیرى سال ۱۹۹۰ جمعیت این شهر به ۱/۶ میلیون نفر رسیده بود و پس از نیویورک، لوس آنجلس و شیکاگو، در ایالات متحده مقام چهارم را داشت. هوستون که در طول ساحل طولانى هلالى بین رود میسى سى پى و مرز مکزیک، حدود نیمه راه قرار گرفته همچنین در راس مثلث تگزاس واقع شده که شهرهاى دالاس، فورت ورث و سان آنتونیو را به هم متصل مى کند. در حالى که دالاس در سال ۱۹۹۰ از لحاظ جمعیت مقام هشتم و سال آنتونیو مقام دهم را دارا بود، ارتباط با این مراکز رشد داخلى و صادرات مهم پنبه که مرکز آن در شرق تگزاس قرار گرفته نیز به قدرت هوستون از لحاظ موقعیت جغرافیاى کمک کرده است.

جستجو براى ذخیره هاى اضافى نفت در طول ساحل خلیج مکزیک قبل از اواسط قرن در جهت غرب و به طرف دریا گسترش یافت. حتى با وجود آنکه موفقیت شرکت هاى نفتى در اکتشافات باعث شد معضلات مسائل اقتصادى موقتأ کاهش یابد، اما این خود باعث پیدایش مسائل جدیدى شد. با چیرگى بر مشکلات فنى حفر چاهها و استخراج نفت با استفاده از سکوهایى که بسیار دورتر از خشکى بود، اختلافات بین دولت هاى ایالتى و فدرال بر سر اختیارات مربوط به منابع فلات قاره بالا گرفت. یک نتیجه از یک سلسله دعاوى پیچیده و پرونده هاى دادگاهى حکم هاى مختلف و متفاوت بوده است: فلوریدا و تگزاس مجازند تا ۱۳/۵ کیلومتر به طرف دریا ادعا داشته باشند، در حالى که حد دسترسى لوئیزیانا، آلاباما و میسى سى پى ۴/۸ کیلومتر است.

افزایش سریع و مداوم مصرف داخلى نفت، گاز طبیعى و محصولات نفتى، در خلال سالهاى اولیه دهه ۱۹۷۰ دولت فدرال را برآن داشت که بهره بردارى حوزه هاى دریایى بین بیلاکسى در میسى سى پى و خلیج تامپا در فلوریدا، و از سال هاى دهه ۱۹۸۰، خارج از ساحل اقیانوس اطلس را به مزایده بگذارد.

ذخیره هاى نفتى در طول ساحل بین شمال مکزیک و رود میسى سى پى آن قدر وسیع هستند که توجه و اهمیت دادن به منابع سرزمین هاى ساحلى جنوب ارجحیت ملى دارند، و حتى اگر این ذخیره ها، تنها منابع معدنى ناحیه بودند، باز هم به همین اندازه اهمیت داشتند. در حال حاضر تگزاس و لوئیزیانا دو ایالت از بین سه ایالت پرچمدار تولید نفت هستند (ایالت سوم آلاسکا است). و درحالى که تگزاس و لوئیزیانا داراى حوزه هاى بزرگ تولید در داخل و در فواصل دور نسبت به ساحل هستند، حوزه هاى ساحلى قسمت مهمى از کل عایدات این دو ایالت در این زمینه را تأمین مى کند.

ذخیره هاى فراوان بزرگ گاز طبیعى پراکنده ساحل خلیج مکزیک در فواصل مختلف در تاقدیس هاى بزرگ ذخایر نفتى منطقه و همراه با نفت وجود دارند. شبکه گسترده لوله هاى بزرگ، گاز مراکز اصلى تولید ساحلى را به نقاط اصلى مصرف در سراسر کشور و در داخل قطب صنعتى منتقل مى کنند.

تشکیلات زمین شناسى و سنگ هاى تشکیل دهنده سواحل تگزاس و لوئیزیانا که محتوى نفت و گاز طبیعى است، حاوى دو ماده معدنى دیگر نیز هستند که از نظر اقتصادى ارزش دارد: سولفور و سنگ نمک. صخره هاى زیرین هلالى موجود که ذخیره هاى نفتى و گاز طبیعى را در بر مى گیرد، از محل هایى که استخراج صرفه اقتصادى دارد با فشار تدریجى سنگ هاى بزرگ گنبدى شکل نمک به طرف بالا شکل گرفته است. سنگ نمک که نسبت به سوخت هاى معدنى ارزش بسیار کمترى دارد به مقادیر فراوان در جنوب غربى لوئیزیانا بدست مى آید. سولفور از نمک بیشتر ارزش داشته و در لایه هاى پوشش بسیارى از گنبدهاى نمکى یافت مى شود. ذخیره هاى بزرگ سولفور در بیومونت تگزاس و در طول مرز ایالت نزدیک لیک چارلز لوئیزیانا، همه احتیاجات ایالت متحده را تأمین مى کند . ذخیره هاى دیگر هم در داخل کشور و هم زیر فلات قاره نشان مى دهد که این ماده معدنى براى سال هاى متوالى و به مقدار فراوان وجود دارد. فسفات نیز که از نظر ملى اهمیت دارد از ذخیره هاى بزرگ در فلوریدا بدست مى آید.

استخراج نفت و گاز طبیعى معمولأ به خودى خود باعث رشد فراوان شهرى و صنعتى محلى نمى شوند. مراحل کشف و استخراج مستلزم در اختیار داشتن تجهیزات مخصوص و گران قیمت است، اما بسیارى از عملیات بهره بردارى به وسایل فراوان یا کارگر خیلى زیاد نیازى ندارند. اگر چه تولید نفت در مقیاس خیلى زیاد مى تواند در کوتاه مدت سرمایه فوق العاده زیادى بوجود آورد و ثروتى که در یک محل جمع مى شود باعث جذب صنایع مختلفى مى شود که مى تواند از مواد معدنى نزدیک محل هاى تولید آنها استفاده کند. پالایشگاه هاى نفت در خارج همه بندرهاى مهم از کارپس کریستى تگزاس گرفته تا پاسکاگولا در میسى سى پى ساخته شده اند و بیشترین تعداد آنها در اطراف هوستون، بیومونت و پرت آرتور تگزاس قرار دارند.

اثر مهم تر این توسعه، پدید آمدن صنایعى هستند از قبیل صنایع پتروشیمى که براى موجودیت خود به محصولات تولیدى پالایشگاه نیاز دارند. گاز طبیعى و محصولات نفتى، به عنوان اجزاء تشکیل دهنده محصولات فوق العاده زیادى به کار مى روند. اقلامى از قبیل انواع پلاستیک ها، رنگ ها، ضدیخ گرفته تا کودهاى شیمیایى، حشره کش ها و دارو ها در اصل در مجتمع هاى شیمیایى تولید مى شوند که در طول ساحل غربى خلیج مکزیک قرار گرفته اند. علاوه بر آن، سایر صنایع شیمیایى که به تولید نفت و گاز طبیعى وابسته نیستند، از قبیل آنهایى که اسید سولفوریک، کودهاى شیمیایى فسفات دار و لاستیک هاى سنتتیک تولید مى کنند، مصرف کنندگان مهم سولفور نمک هستند. وجود اتفاقى این مواد معدنى مهم در ناحیه اى که داراى توانایى هاى وسیع سرمایه گذارى است، از رشد سریع اقتصادى و جمعیتى آن حمایت کرده است.

اگر چه علاوه بر موجود بودن سرمایه و نزدیکى مواد خام، مسائل دیگرى نیز در تعیین موقعیت جغرافیاى صنایع، حتى صنایع پتروشیمى، اثر دارد و آن قابلیت دسترسى است. سرزمین هاى ساحلى جنوب، همان گونه که گفته شد، در حاشیه قاره قرار گرفته و همین جاست که خط تعویض بین حمل و نقل دریایى و خشکى است. علاوه بر آن، از آنجایى که حمل و نقل دریایى ارزان تر از حمل و نقل زمینى است، بارگیرى محصولات نهایى و تمام شده از ساحل خلیج مکزیک، مى تواند به نحو کارآمدى صورت پذیرد و توسط کشتى هاى اقیانوس پیما به بنادر ابر شهر و به وسیله کرجى و از طریق راه هاى آبى و سیستم رودخانه میسى سى پى به قطب صنعتى حمل شود. از طرف دیگر، تولیدات دیگر و مواد خام مى تواند به طریق کارآمد ترى به صنایع خلیج مکزیک منتقل گردد.

 ادامه دارد...