باز هم سال نو مبارک

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.comTaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ‌ها و دشتها
 

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز

 

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
 

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 جامه رنگین نمی‌ پوشی به کام
باده رنگین نمی ‌بینی به جام

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می ‌باید تهی است
 

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

 

 هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

 

 TaranehhaGroups www.Hamtaraneh.com

 

000 
سال نو مبارک