عاشورا : ع= عطش عشق، ا= آراستگی برای یار، ش= شور و شوق وصل، و= وصال یار، ر= رسوایی راه عشق، ا= استقامت در برابر طعنه زننده گان و یاوه گویان

رسوایی عشق حسینم

دیوانه بین الحرمینم

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدید

یا سگ درگاه ابوالفضل یا خاک ره زوار حسینم

عشق است ابوالفضل

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس

محرم