ضمن تبریک فرارسیدن شبهای پرفیض قدر، ایام سوگواری شهادت مولی الموحدین، امیرالمومنین، علی بن ابیطالب را بر همه پرهیزگاران، جوانمردان و مظلومان علم تسلیت عرض می نمایم

 

 

ز لیـلایـی ‌‌ شـنیـدم ‌یـا‌ علی گفت . . . به مجنون چون رسیدم یا علی گفت
مگر این وادی دارالجنـون است . . . کـه هـر دیــوانه دیــدم یا علی گفت
نسیمـی غنچـه ای را باز میکـرد . . . بگـوش غنچـه کـم کـم یا علی گفت
چمـن با ریـزش بـاران رحمــت . . . دعـایی کـرد و آن هـم یا علی گفت
یـقــیــن پـروردگــار آفـریـنــش . . . بــه مـوجـودات عـالم یا علی گفت
دمــی کـه روح در آدم دمـیـدنـد . . . چو برمی خواست آدم یا علی گفت
دلا باید به هـر دم یا علـی گـفـت . . . نـه هـر دم بـل دمـا دم یا علی گفت
بـه صـدق دل همیشه یاد او کرد . . . به هر پیچ و به هر خم یا علی گفت
چو نوح از موج طوفان ایمنی خواست . . . توسـل جست و هر دم یا علی گفت
ز بـطـن حـوت یونـس گشت آزاد . . . ز بـس در ظلمــت یـم یا علی گفت
عصـا در دسـت موسـی اژدها شد . . . کلیـــم آنجـــا مـســـلم یا علی گفت
نمی شد زنـده جـان مـرده هرگـز . . . یقیـن عیسـی بن مـریم یا علی گفت
رسـول الله شنیـد از پـرده غیـب . . . نــدا مـی آمــد آن هــم یا علی گفت
نزول وحـی چون فرمود سبحان . . . مــلـک در اولـیــن دم یا علی گفت
عـلی در کعبـه بـر دوش پـیـمـبـر . . . قـــدم بـنـهــاد و آن دم یا علی گفت
مگر خیبـر ز جایـش کنده می شد . . . یقیــن آنجـــا علـی هم یا علی گفت
به فرقش کی اثر می کرد شمشیر . . . گـمــانـم ابـن مـلـجـــم یا علی گفت

شب قدرعلیعلیعلی