میلاد مهدی فاطمه، یوسف زهرا، دلبند علی، منتقم کربلا، نورچشم مصطفی، بر تمام مظلومان و ستم دیده گان عالم، مخصوصاً منتظران آن حضرت مبارک و بشارت باد

 

مهدی