میلاد مظهرالعجایب، مظهر عشق، مظهر علم و مظهر عدل بر همه عاشقان، عالمان، عدالت خواهان و  دوستان علی (ع)  مبارک باد.

زکات علم در نشر آن است. از سخنان حضرت امیرالمومنین  علی علیه السلام

علی