کریستال صفحه ای جفت به طور کلی همان ستونی سرپوش دار است، که دارای ستونی کوچک و ویژه در مرکز است.صفحه ها در این کریستال بسیار نزدیک به یکدیگر می باشند که به ناچار یکی از صفحه ها از دیگری بیشتر رشد می کند و همانند سپری شده که مانع از رسیدن بخار آب زیادتری به صفحه دیگر می شود.و نتیجه آن می شود که یکی از صفحات بسیار بزرگ و صفحه دیگر بسیار کوچک باقی می ماند.این دسته از کریستال ها در بارش ها بسیار دیده می شود واگر به صفحه های آن از نزدیک نگاه کنید به شکل ستاره ای جفت دیده می شوند.بقیه درادامه مطلب...

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

 


در این قسمت همچنان ادامه مبحث گونه های مختلف دانه برف و نام های رایج آن را دنبال میکنیم.

 

 

 

صفحه ای جفت     Double Plates

  

 کریستال صفحه ای جفت به طور کلی همان ستونی سرپوش دار است، که دارای ستونی کوچک و ویژه در مرکز است.

صفحه ها در این کریستال بسیار نزدیک به یکدیگر می باشند که به ناچار یکی از صفحه ها از دیگری بیشتر رشد می کند و همانند سپری شده که مانع از رسیدن بخار آب زیادتری به صفحه دیگر می شود.

و نتیجه آن می شود که یکی از صفحات بسیار بزرگ و صفحه دیگر بسیار کوچک باقی می ماند.

 

این دسته از کریستال ها در بارش ها بسیار دیده می شود واگر به صفحه های آن از نزدیک نگاه کنید به شکل ستاره ای جفت دیده می شوند.

عکس زیر سمت راست نشان دهنده صفحه ای جفت از بغل می باشد و بعدی صفحه کوچک تر با فوکوس بالا به نمایش در آمده است.

 و عکس سمت چپ صفحه ای با فوکوس بیشتر است که همان طور که در شکل نیز دیده می شو د از ظرافت بسیار بالایی نسبت به دیگر صفحه برخوردار است و دارای محور بسیار کوچکی در مرکز است.

 

 

صفحات دو بخشی ستاره ای     Split Plates and Stars

 

این دسته از کریستال ها در حقیقت جزء کریستال های صفحه ای جفت محسوب می شوند،که تنها موردی که آنها را از صفحه ای جفت مستثنی می کند آن است که یکی از صفحه ها در میان صفحه دیگر بزرگ می شود و رشد می کند.

(دقیقاً مانند شکلی که درسمت راست دیده می شود.)

 اگر با دقت به عکس های پایین خیره شوید می توانید ببینید که دو صفحه به وسیله  محوری در مرکز به هم متصل شده اند.

 

 

کریستال های مثلثی     Triangular Crystals

 

 

صفحه ها در بعضی مواقع به صورت مثلث هایی سر بریده ایجاد می شوند که این در دمایی نزدیک به ٢- سانتی گراد اتفاق می افتد.

در صورتی که زاویه های بریده شده صفحه، از اطراف جوانه بزنند، تولید کریستال های صفحه ای ستاره ای در محل های بریده می کنند.(درست همانند شکل بالا) در کل این دسته از کریستال ها بسیار نادر هستند.

 به طور کلی هنوز هیچ کس به راز ایجاد این دسته از کریستال ها پی نبرده است.

 

 

 

برف های ١٢ ضلعی     Sided Snowflakes

 

در بعضی مواقع ستون های در دار در حدود ٣٠ درجه می چرخند و شکلی به خود می گیرند درست مانند سمت راست.

 هر دو صفحه انتهایی ستون دارای شش شاخه می باشند، اما یکی از آنها با ٣٠ درجه اختلاف در جای خود قرار گرفته است.

این دسته از کریستال ها نوعی دیگر از کریستال های دوقلو هستند که در آن دو کریستال نسبت به یکدیگر جهت گیری خاصی دارند.

این دسته از کریستال ها کاملاً نایاب هستند و به ندرت دیده شده اند.

 عکس هایی که در زیر مشاهده می کنید نشان دهنده  این دسته از کریستال های ١٢ شاخه ای است.

 

 

گل فشنگی     Bullet Rosettes

 

 گاهی اوقات هسته های چندین دانه یخ  همه با هم در جهت های کاملاً تصادفی  رشد می  کنند.

هنگامی که این کریستال های مختلف به صورت ستون هایی رشد می کنند ،نتیجه آن ایجاد کریستال گل فشنگی است.

 این کریستال ها معمولاً از یکدیگر جدا شده و به شکل کریستال های فشنگی شکل در می آیند.

 اما گاهی اوقات کریستال های گل فشنگی می توانند تبدیل به کریستال گل فشنگی  سرپوش دار شوند، که در شکل پایین وسط مشهود است.

 

 

دندریت متشعشع(فضایی)     Radiating Dendrites

 

 هنگامی که چندین کریستال ادغام شده به شکل دندریت رشد کنند،    نتیجه آن تولید دندریت متشعشع است که نام دیگری هم که برای آن    به کار برده اند، دندریت فضایی می باشد.

 نمونه واقعی آن را در عکس  پایین سمت راست می توانید بینید،

 عکس سمت چپ نمایش گر دندریت ستاره ای سرخسی می باشد که دو شاخه از آن از مرکز کریستال منحرف شده اند.

 

 

کریستال برفک دار( یخی)     Rimed Crystals

 

ابرها همیشه مملو از قطرات ریز آب هستند و گاهی اوقات این قطرات ریز آب با یکدیگر برخورد می کنند و به یکدیگر می چسبند تا تشکیل نوعی دیگر از کریستال های برفی را دهند.

 به این قطرات آب یخ زده، ریزه یخ هم می گویند.

 تمامی انواع مختلف کریستال های برفی ، به  یخ ریزه می توانند مزی‍ن شوند و روی آنها را پوششی از این نوع کریستال فرا گیرد.

هنگامی که پوشش کریستال یخی بر روی دیگر کریستال ها سنگین شود، شکلی شبیه توپ برفی ایجاد می شود که به آن گلوله برفی هم می گویند.

 در عکس هایی که در زیر مشاهده می کنید، در دو عکس سمت چپ پوشش کمی از کریستال یخی را بر روی دیگر کریستال ها می توان مشاهده کرد اما در عکس سمت راست پوشش بسیار زیاد تر است.

 

 

کریستال های غیر عادی     Irregular Crystals

 بیشترین حجمی از کریستال ها که در یک بارش وجود دارد، از کریستال های نامنظم تشکیل شده است.

این کریستال ها کوچک هستند و معمولاً به یکدیگر متصل شده و تقارن و نظم کم تری را از خود نشان می دهند و البته شباهت کمی به کریستال های ستاره ای و ستونی از خود نشان می دهند.

به عکس های زیر از این دسته از کریستالها نگاه کنید.

 

 

 

برف مصنوعی     Artificial Snow

 

ماشین های برف ساز مخلوطی از آب و هوای فشرده را توسط نازل های بسیار نازکی به بیرون پرتاب می کنند.

در این مرحله آب به صورت قطرات ریزی در می آید. سپس هوای فشرده از حالت فشردگی در آمده و به علت سردی محیط بیرون به شدت سرد می گردد.

این امر بر روی قطرات ریز آب تاثیر گذاشته و آنها را به صورت قطرات یخی به هم پیوسته ای در می آورد.

 در این دستگاه پره ای(فن) وجود دارد که یخ های تولید شده را با فشار به بیرون پرتاب می کند و همین حالت باعث جدا شدن یخ ها از هم شده ویخ ها به صورت قطرات ریز یخی به بیرون پرتاب می شوند.و در اصطلاح به این قطرات ریز یخی تولید شده برف مصنوعی می گویند.

 

 

 

  

طبقه بندی دانه های برف     Classifying Snowflakes

 

چگونه دانه های برف را دسته بندی می کنند؟

این امر به هیچ عنوان ساده نیست. چرا که هرکدام از  کریستال ها را در چندین  دسته بندی می توان قرار داد.

 

 

تقسیم بندی بین المللی     International Classification System

  

در یک تقسیم بندی بین المللی  کریستال های برفی ،کریستال ها به ٧ دسته تقسیم شده اند:

 1- صفحه ای      ٢- ستاره ای      ٣- ستونی      ۴- سوزنی      ۵-  درختی(دندریت)      ۶- ستونی سرپوش دار      ٧- نامنظم

 

 

 

  

 

 دسته بندی ناکایا       Nakaya's Classification  

  

ناکایا که یک فیزیک دان نامی می باشد ،اولین دسته بندی سیستماتیک را در مورد کریستال های برف ابداع کرد.

اندازه بزرگ نمودار

 

دسته بندی ماگُنا و لی       Magono and Lee  

   

ادامه دارد.....

همچنین 3 دسته دیگر نیز به آنها اضافه شده که عبارتند از گلوله برفی، ساچمه یخی و تگرگ.

این یک دسته بندی خوب و مناسبی بوده که بسیار ساده و گویاست.