اگر در حین بارش برف به دقت به آن خیره شویم، می توانیم انواع و اقسام شکلهای مختلف باور نکردنی از برفها را ببینیم.در این بخش با انواع و اقسام دانه های برف و نام های رایج آن آشنا میشویم. بقیه درادامه مطلب...

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

 


اگر در حین بارش برف به دقت به آن خیره شویم، می توانیم انواع و اقسام شکلهای مختلف باور نکردنی از برفها را ببینیم.

در این بخش با انواع و اقسام دانه های برف و نام های رایج آن آشنا میشویم.

 

 

  

راهنمای برف ها

 

نمودار زیر نشان دهنده انواع و اقسام برف ها با نام رایج آنها  می باشد.

 

اندازه بزرگ نمودار

 

 

در زیر به اختصار در مورد هرکدام از آنها توضیحاتی داده می شود.

 

 منشورهای ساده    Simple Prisms

 

 منشور شش وجهی یکی از اصلی ترین شکل های هندسی کریستال های برف می باشد و بسته به سرعت رشد آنها اشکال متفاوتی به خود می گیرد.مانند اشکال صفحه ای، بلند ، باریک و ستونی(شبیه مدادهای چوبی)... 

به طور کلی منشور ها آن قدر کوچک هستند که با چشم غیر مسلح قادر به دیدن آنها نمی باشیم.

 

عکس پایین نشان دهنده منشورهای صفحه ای کوچک می باشد.

صفحه های کوچک (facet) کریستال های برف کاملاً صاف و توسط فرورفتگی و برآمدگی هایی تزئین شده اند.

 

 

صفحه ای ستاره ای شکل   Stellar Plates

 

 

 

 

 این دسته از کریستال ها صفحه ای شکل و نازک هستند که دارای 6 بازو می باشند، که شکلی همانند ستاره را ایجاد می کنند.

 

این کریستال ها بسیار استادانه و ماهرانه و حیرت آور، آراسته شده اند و با یکدیگر متقارن  می باشند.

این دانه برف های صفحه ای معمولاً در دمای نزدیک به 2- درجه سانتی گراد و یا در دمایی نزدیک به 15- درجه سانتی گراد ایجاد می شوند.

در زیر عکس نمونه های واقعی از دانه برف های ستاره ای را می توانید ببینید.

 

 

صفحه ای قطاعی شکل  Sectored Plates

 

 

 

دندریت های ستاره ای   Stellar Dendrites

 

دندریت در معنای لغوی به معنای شبه درخت می باشد.درنتیجه دندریت ستاره ای ،کریستالی صفحه ای می باشد که شاخه شاخه است و هرکدام از شاخه ها هم خود دارای زیر شاخه ای است. 

 

این دسته از کریستال ها در کل بزرگ هستند و در حدود 4-2 میلی متر طول دارند و به راحتی با چشم غیر مسلح قابل دیدن می باشند.

 

دندریت های ستاره ای یکی از معروف ترین نوع از انواع مختلف کریستال ها می باشند، که دانه های برف معمولاً به این شکل در اذهان جا شده است.

 

در عکس های زیر نمونه های واقعی آنها قابل رویت است.

 

 

 

دندریت ستاره ای سرخسی شکل   Fernlike Stellar Dendrites

 

 

 

ستون های توخالی    Hollow Columns

 

ستون های شش وجهی گاهی دارای پایانه های مخروطی از درون تهی هستند که به این کریستال ها ستون های گود می گویند.

 

این دسته از کریستال ها برخلاف کریستال های دندریت ستاره ای سرخسی شکل بسیار کوچک هستند که برای مشاهده آنها بایداز قدرت دید و تشخیص بسیار بالایی برخوردار باشید.

با توجه به شکل بالا کاملاً مشهود است که دو قسمت خالی درون ستاره ها باید کاملاً با یکدیگر متقارن باشد.

در بعضی از مواقع دو انتهای ستون کاملاًبسته می شود که این امر سبب تشکیل دو حباب در درون ستون ها می شود. (مانند عکس پایین در سمت راست)

 

در زیر می توان عکس هایی از این دست از کریستال ها دید.

 

 

 

سوزنی ها   Needles

 

کریستال های سوزنی بلند و باریک و قلمی هستند.و هنگامی که دما در حدود 5- درجه سانتی گراد باشد،ایجاد می شوند.

اگر این دسته از کریستال ها بر روی لباس شما بیفتد، بسیار شبیه موهای سفید می باشد.

 

یکی از موارد جالب در مورد کریستال های برف این است که نوع رشد انواع  کریستال ها با تغییرات دما متفاوت می شود که هنوز علت این امر و چگونگی آن جزو راز های علمی محسوب می شود که بر هیچ کس آشکار نیست.

 

در زیر می توان چند عکس از سوزن ها را دید.

 

 

ستون های سرپوش دار    Capped Columns

 

 

 

ادامه دارد .....

این دسته از کریستال ها در ابتدا به صورت ستونی ایجاد می شوند. پس از اینکه به سمت ابرهای باردار رفتند، به شکل صفحه هایی در می آیند، و نتیجه ایجاد صفحاتی در دو طرف ستون   می باشد.

کریستال های ستونی سرپوش دار معمولاً در بارش ها دیده نمی شوند ،اما اگر با دقت نگاه کنید معمولا ًچندتایی یافت می شود.

 

در عکس های زیر کریستال ستونی سرپوش دار را می توان از جهات مختلف دید.

مثلاً شکل سمت راست نشان دهنده نمای این کریستال از بغل است و در عکس کناری آن سرپوش های صفحه ای ستون  به وضوح قابل مشاهده است.

 

در بعضی مواقع شاخه های کریستال ستاره ای دارای تعداد زیادی کنار شاخه می باشد که مشابه سرخس می شوند. به همین علت به این دسته از کریستال ها، دندریت ستاره ای سرخسی شکل می گویند، که بزرگترین کریستال های برف می باشند.

 و در حین بارش حداقل طول آنها به  5 میلی متر می رسد.

به علت سایز بزرگی که این دسته از کریستال ها دارند، در آنها مولکول های آب انتها به انتهای یکدیگر متصل می شوند.

در بعضی از بارش های برف فقط کریستال های دندریت ستاره ای و دندریت ستاره ای سرخسی شکل یافت می شوند.

 

بهترین برف پودری ،که باعث می شود شما در هنگام اسکی کردن تا زانو در برف فرو روید،از برف های دندریت ستاره ای تشکیل شده اند.

این دسته از کریستال ها کاملاً ظریف و سبک هستند.

 

در زیر می توان چند نمونه از عکس های آنها را مشاهده کرد.

 

کریستال های ستاره ای صفحه ای معمولاً در زاویه های خود دارای برآمدگی هایی هستند و هنگامی که این بر آمدگی ها به صورت ویژه و کاملا ًمشهودی برجسته باشند، به این کریستالها کریستال های صفحه ای قطاع دایره ای می گویند.(دایره ای قطعه قطعه)ساده ترین کریستال صفحه ای قطاع دایره ای ،شش وجهی می باشد که دقیقاً به شش قسمت مساوی تقسیم شده است.

در نمونه های پیچیده تر می توان شاهد برآمدگی های برجسته و عریض بر روی شاخه ها بود.

 

در عکس های زیر می توانید نمونه های ساده و پیچیده آن ها را تماشا کنید.