چگونگی اجرای روش سخنرانی

لازم است مطالبی را که قرار است به دانش‎آموزان ارائه دهیم را بر روی کاغذ یادداشت، تابلوی کلاس یا در ذهن خود منظم کرده و پس از ارائه یک مقدمه آنها راشرح دهد و سپس در انتهای نتیجه‎گیری نماید. این روش به دلیل تأثیر ضعف روی مخاطبین روش غیرفعال نام گذاری شده است. اما حسن آن این است که دانش‎آمورانی که علاقه‎ای به سر فصل درس ندارند ذهن خود را روی موضوع درس متمرکز می‎کنند.بقیه درادامه مطلب....

زنات علم درنشرآن است.امام علی(ع) 
rt


آرایش کلاس و دیزاین صنف در روش سخنرانی

آرایش و نظم در کلاس مد نظر نیست، ولی اگر معلم بتواند در بین دانش‎آموزان حرکت نماید آنها را وادار به سکوت بیشتری می‎نمایند .
آیا موضوعات خاصی را می‎توان در آموزش جغرافیا ارئه کرد ؟
چه موضوعات خاصی را نمی‎توان با روش سخنرانی تدریس کرد؟
با تمام موضوعات مربوط به جغرافیا را می‎توانیم در روش سخنرانی تدریس کنیم ،‌البته در تمام علوم معلمان از این روش استفاده می‎نمایند.

 

fr

  چگونگی اجرای روش سخنرانی

لازم است مطالبی را که قرار است به دانش‎آموزان ارائه دهیم را بر روی کاغذ یادداشت، تابلوی کلاس یا در ذهن خود منظم کرده و پس از ارائه یک مقدمه آنها راشرح دهد و سپس در انتهای نتیجه‎گیری نماید. این روش به دلیل تأثیر ضعف روی مخاطبین روش غیرفعال نام گذاری شده است.
اما حسن آن این است که دانش‎آمورانی که علاقه‎ای به سر فصل درس ندارند ذهن خود را روی موضوع درس متمرکز می‎کنند.
معایب و محاسن این روش :
در مورد محاسن این روش مطالب زیادی برای گفتن وجود ندارد اما از آنجایی که این روش آموزش، روش فعالی نمی‎باشد، تعاملی بین یادگیرنده و یاد دهنده اتفاق نمی‎افتد و مطالب فراگرفته شده به سرعت از ذهن دانش‎آموزان پاک می‎شود.
به دلیل عدم امکانات آموزشی مطلوب، آموزش سایر روشهای فعال مد نظر قرار نمی‎گیرد و ما با انتخاب یک روش غیرفعال، فرصت را برای آموزش روشهای فعال از بین می‎بریم.سطح آموخته‎های دانش‎آموزان در این روش با سایر روشها تفاوت بسیاری دارد.
در تنوغ زیاد روشهای تدریس، روش سخنرانی ساده‎ترین روش آموزش می‎باشد بخصوص در آموزش علم جغرافیا،‌ و ساده‎ترین روش برای معلمانی است که نمی‎خواهند در تدریس به خود زحمت بدهند.
البته طبیعی نیز می‎باشد، زیرا روشهای دیگر هر کدام احتیاج به مقدمات و ابزارخاص دارد. اما روش سخنرانی نه ابزار می‎خواهد و نه مقدمه،‌ارزان‎‎ترین روش تدریس است، نیازی به تخصص ندارد و از دلایلی که شاهد افزایش روش سخنرانی هستیم به این علت است که معلم برای تدریس نیاز به تخصص ندارد، معلم پس از استخدام به وسیله روش سخنرانی مهارتهای گفتاری خود را افزایش می‎دهد و برحسب زمان سخنوران برجسته‎ای می‎شوند.
در روش سخنرانی ما می‎توانیم ارزش‎یابی سنتی داشته باشیم بدین ترتیب که پس از اتمام سخنرانی معلم به دانش‎آموزان نکات مهم را یادآوری کند و از آنها بخواهد که جواب سؤالات او را بدهند.
در روش تدریس اگر شیوه‎ها کامل نباشد ارزشیابی نیز کامل نخواهد بود. وقتی تدریس آسان باشد ارزشیابی نیز آسان می‎شود چه به شکل تکوینی و چه پایانی با چند سؤال کلیشه‎ای این روش سالهاست که مورد استفاده قرار می‎گیرد و اغلب قبل از شروع امتحان، دانش‎آموزان از وجود چنین سؤالاتی آگاهی دارند و قدرت حافظه خود را به رخ معلم می‎کشند. پس از پایان امتحان همه چیز به خوبی و خوشی پایان می‎پذیرد و دانش‎آموزان جغرافیا، یعنی از موضوع جغرافیا برای آموختن شیوه‎های تفکر به صورت منطقی استفاده کنیم .
از دیگر نکات مهم این می‎باشد که با توجه به آراء و عقاید دانش‎‎‎آموزان، آنها را به صورت اجتماعی تربیت کنیم .
جغرافیا به دلیل داشتن موضوعات مختلف ، قابلیت مطرح شدن در دیگر روشهای تدریس را دارد.
 

منبع:http://www2.irib.ir/Amouzesh/d/page_sh.asp?key=4&ov=81