موضوع بحث در رابطه با روش کار گروهی در آموزش جغرافیا می‎باشد که ما در این درس سعی می‎کنیم در مورد مشخصات این روش توضیحاتی را ارئه کنیم . برخی اوقات دانش ‎آموزان به صورتهای تک نفره یا گروهی در فعالیت‎های آموزش جغرافیا شرکت می‎کنند که هر کدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارا می‎باشد. نام شیوه تدریس Team Learning می‎باشد که شیوه‎ای فعال در آموزش جغرافیا بوده و شامل مراحل تدریس، آموزش و آموختن می‎باشد.لطفا بقیه را درادامه مطلب بخوانید.....

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

k


روشهای فعال در آموزش جغرافیا

موضوع بحث در رابطه با روش کار گروهی در آموزش جغرافیا می‎باشد که ما در این درس سعی می‎کنیم در مورد مشخصات این روش توضیحاتی را ارئه کنیم .
برخی اوقات دانش ‎آموزان به صورتهای تک نفره یا گروهی در فعالیت‎های آموزش جغرافیا شرکت می‎کنند که هر کدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارا می‎باشد. نام شیوه تدریس Team Learning می‎باشد که شیوه‎ای فعال در آموزش جغرافیا بوده و شامل مراحل تدریس، آموزش و آموختن می‎باشد.

nk
در این روش دانش‎آموزان توسط مدرس گروه‎بندی شده و تقسیم کار می‎شود. نحوه گروه بندی به گونه‎ای باید باشد که دانش‎آموزان ضعیف و قوی در یک گروه قرار گیرند و دانش‎آموز ضعیف به واسطه آموختن از دانش‎آموزان سطح بالاتر،‌سطح علمی خود را بالا می‎برد و خود را هم سطح با دیگر دانش‎آموزان می‎کند.

.
در ابتدا امر استاد، سرفصلی از کتاب را مد نظر قرارداده وآن را به یکی از گروهها ارجاع می‎دهد. مفهوم این امر این است که کدام گروه می‎تواند مطالبی مربوط به کتاب درسی را به صورت پروژه یا تحقیق ارائه نماید .
در این مرحله مدرس با اضافه کردن عنصر رقابت، هیجان را در نزد دانش‎آموزان بالا برده و آنها را تشویق به تحرک بیشتر می‎نماید.

bb
بعد از تکمیل پروژه، نتیجه حاصل توسط یکی از اعضای گروه قرائت می‎شود و نمره‎ای به آن تعلق می‎گیرد در گرفتن نمره استاد هماهنگی افراد گروه درباره داده‎ها، دسته‎بندی آنها، انطباق یافته‎ها با آنچه در کتاب وجود دارند، حذف اطلاعات مربوط نوشتن گزارش به وسیله همه افراد، و ... در کلاس اهمیت دارد.

p
با توجه به سرفصلهای کتاب، کار گروهی در کلاس یا خارج از آن انجام می‎شود،‌ ضمن اینکه می‎توان صفحات محدودی از کتاب را نیز به این امر اختصاص داد.
زمان اختصاص یافته برای این امر بستگی به تعداد صفحات سرفصل یا صفحات مورد تحقیق دارد.
دانش ‎آموزان برای فراهم کردن مطالب می‎توانند از اطلاعات موجود در فضای آموزشگاه کتابخانه یا مراکز اطلاعاتی بیرون از مؤسسه و سایر منابع اطلاعاتی استفاده نمایند.
مقررات این روش تدریس سخت نیست و فقط لازم است مشارکت و تعادل در کار وجود داشته باشد و افرادی از کار کنار گذاشته نشوند. دانش‎آموزان باید در جهت مشخص شده توسط مدرس حرکت کنند و موضوعات نامرتبط را وارد کلاس ننمایند. دانش‎آموزان همچنین باید علاوه به کمک به یکدیگر با گروههای دیگر تماس برقرار ننمایند و نیز در کار گروههای دیگران مزاحمت ایجاد نکنند.

l
معلم برای انتخاب موضوعات باید دقت نماید که موضوعی یکسان در اختیار گروهها قرارگیرد که از نظر حجم مطلب بیشتر یا کمتر از گروههای دیگر نباشد.
معرفی منابع برای مطالعه بیشتر، جمع‎آوری اسناد و مدارک برای غنای هرچه بیشتر مطالب که به دانش‎آموز به عنوان وظیفه سپرده می‎شود نیز در دستور کار آنها قرار دارد. برای این هدف مدرس می‎تواند منابعی مانند دائرة‎المعارف، بریده جراید، اخبار ، مجلات و ... را نام ببرد.
مدرس همچنین می‎تواند اطلس‎ها، نقشه‎ها و کتابهایی در درس جغرافیا را در اختیار دانش‎آموز قراردهد.
مرحله بعد نظارت بر استمرار و پیشرفت کار در گروهها می‎باشد، مدرس علاوه بر راهنمای گروهها ، در تدوین یافته‎ها نیز به دانش ‎آموزان کمک می‎کند.


k

  چگونگی آرایش کلاس یا دیزاین صنف 

اگر رقابت مطرح باشد آرایش کلاس کمی متفاوت است و اگر لازم باشد که همه گروهها یک سرفصل درسی را پوشش دهند لازم به جداسازی گروهها نمی‎باشد. معلم در وسط کلاس قرار دارد و روی میز او که در وسط کلاس قرار گرفته عکسها، مقالات ، اطلس و نقشه‎های جغرافیایی و بریده‎های روزنامه ‎ها قرارداده شده است و هر گروه بسته به نیاز خود از این منابع استفاده می‎کنند.

ss
آیا وضعیت و امکانات یک کلاس به اما اجازه می‎دهد که از روش تدریس گروهی استفاده کنیم ؟
بله !‌ با قرار دادن دو میز در کنار هم فضای مناسبی برای کار گروهی فراهم می‎گردد و با دراختیار گذاشتن یک میز اضافی در وسط کلاس تمام مواد لازم در دسترس تمام گروهها قرا ر می‎گیرد.
به میز وسط کلاس اشاره شد،‌ حال سؤال این است آیا برای روش تدریس گروهی امکانات و و سائل خاصی مورد نیاز است؟

aa
امکانات و وسائل باید منطبق با وظایفی باشد که از دانش‎آموز انتظار داریم و این امکانات باید برحسب نیاز دانش‎آموزان در اختیار آنها قرار گیرد.
لازم به ذکر است که روش کار گروهی، روش است که معلم تصمیم گیرنده اصلی می‎باشد. حال سؤال این است که وظایف معلم در کلاس چه می‎باشد؟
موضوع مورد تحقیق مشخص باشد.
وضعیت دانش‎آموزان در گروهها را مشخص کند.
افراد قوی و ضعیف را با هم در داخل گروهها قرار دهد.
روحیه و پتانسیل دانش‎آموزان را قبل از تفکیک گروهها مشخص نماید.
معرفی منابع برای مطالعه بیشتر و یادداشت برداری برای همه گروهها .
نظارت بر پیشرفت کار توسط گروهها و جلوگیری از عقب ماندن یک گروه نسبت به گروه دیگر .
آماده‎سازی کلای برای ارائه نتایج کار .
تعیین یک منشی در صورتیکه لازم باشد که یافته‎های گروهها در سر کلاس نوشته شود و جمع‎بندی گردد.
برگزاری جلساتی برای ارائه مطالب و نوبت‎بندی برای ارائه کردن مطالب توسط گروهها.
جمع‎بندی کار پس از پایان کار.
پرسش و پاسخ و ارائه کار توسط خود گروهها.
ارزشیابی از روش تدریس گروهی بصورت ارزشیابی از گروهها .
 

x