روش جدید نقل و تقلب در سال 2010میلادی  

قابل توجه استادان، معلمین و همکاران گرامی که در امر آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیه دخیل هستند، مخصوصاً آنهایی که با شاگردان دختر سروکار دارند.....

لطفا متوجه روشهای جدید نقل و تقلب،  باشید.

لطفا بقیه عکسها را در ادامه مطالب ببینید....

n


g

f

a

q

;

s

q

as

fd

jh

zs