سیر  علمی در درس جغرافیا موجب پرورش مهارت‌های روانی- حرکتی در دانش‌آموزان می‌شود و ضمن تایید مفاهیم آموخته شده قبلی، مطالب آموزشی جدید را در ذهن آنان تثبیت می‌نماید. از سوی دیگر در سفر علمی، آن دسته از تجارب آموزشی که به طور انتزاعی قابل درک نیستند یا درک آن‌ها مشکل است بهتر فهمیده می‌شوند. یکی دیگر از مزیت‌های آموزش از طریق گردش علمی آن است که ضمن تلفیق دروس مختلف برنامه‌های آموزشی مکتب، لذت یادگیری را به دانش‌آموزان می‌چشاند.لطفاً بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

s

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

 


اهمیت و ضرورت سیر علمی در درس جغرافیه چاپ

هدفی که آموزش و تحصیلات عالی جغرافیا دنبال می‌کند آماده‌سازی انسان برای زندگی در دنیایی نواست، دنیایی که حاصل تلاش و کوشش معقول و یا غیر معقول انسان در برخورد با محیطی است که در آن زندگی می‌کند. در کنار این هدف جغرافیا سعی در دادن توانایی‌های لازم به انسان جهت ساختن دنیایی نو دارد.

از آنجا که مشاهده مبنای تحقیقات و سرآغاز کار علم جغرافیاست بازدیدهای علمی و آموزشی در درس جغرافیا ضرورت می‌یابد. مقاله حاضر می‌کوشد تا اهمیت و ضرورت گردش علمی را در آموزش جغرافیا مشخص سازد.

ss

 

گردش یا سیر علمی در جغرافیا:

امروزه متخصصین تعلیم و تربیت معتقدند که تنها با ارایه آموزش‌های کلاسیک نمی‌توان به اهداف عالیه‌ آموزش و پرورش در قرن بیست‌ و یک دست یافت. بنابراین باید زمینه‌های مناسب را فراهم کرده تا مخاطبان به مشاهده عینی پدیده‌ها و واقعیت‌ها بپردازند و تجاربی ارزشمند و دست اول کسب کرد.

با توجه به این که یکی از مناسب‌ترین وسایل کسب تجربه در آموزش جغرافیا، برگزاری بازدیدهای علمی و آموزشی است، پرداختن به بحث معرفی و شناسایی پدیده‌های جغرافیایی و مکان‌های مناسب برای انجام بازدیدهای علمی و آموزشی ضرورت می‌یابد.

سرآغاز کار جغرافیا مشاهده اعمال عینی ثبت شده در کره زمین است «شکل ناهمواری ویژه، رویش گیاهی به خصوص، منظره روستای همراه با شکل مزارع و دهکده، سیمای شهر قابل رویت است، جزو اعمال عینی انعکاس یافته بر روی زمین است که دانش‌ جغرافیا آن را زیر نظر دارد».

قابل ذکر است که گردش علمی در مضمون جغرافیه موجب پرورش مهارت‌های روانی- حرکتی در دانش‌آموزان می‌شود و ضمن تایید مفاهیم آموخته شده قبلی، مطالب آموزشی جدید را در ذهن آنان تثبیت می‌نماید. از سوی دیگر در گردش علمی، آن دسته از تجارب آموزشی که به طور انتزایی قابل درک نیستند یا درک آن‌ها مشکل است بهتر فهمیده می‌شوند. یکی دیگر از مزیت‌های آموزش از طریق گردش علمی آن است که ضمن تلفیق دروس مختلف برنامه‌های آموزشی مدرسه، لذت یادگیری را به دانش‌آموزان می‌چشاند.

k

مشاهده پدیده‌های انسانی و طبیعی از نزدیک شیرینی، جذابیت، امید و علاقه را در دانش‌آموزان به وجود می‌آورد و کاربردی کردن درس جغرافیا عملاً به وقوع می‌پیوندد و ضمن شناسایی مکان‌های جغرافیایی و معرفی آن‌ها به مدارس در جهت استفاده از آن‌ها می‌تواند ثمر بخش باشد.

به این منظور پیشنهادهایی عنوان می‌شود که ان‌شا الله بتواند حرکت جدیدی در جهت این امر مهم در برداشته باشد:

1- ارایه تحقیق جغرافیا در موضوعات مختلف برای ایجاد تحرک در دانش‌آموزان، لحاظ کردن قسمتی از نمره جغرافیا به این موضوع برای فعال کردن دانش‌آموزان و جلوگیری از خمودگی آن‌ها.

2- ارایه کنفرانس‌های علمی جغرافیا و تشویق دانش‌آموزان به ارایه مقاله و شرکت در کارگاه‌های مختلف آن.

3- بازدید از پدیده‌ انسانی و طبیعی مختلف در موقعیت‌های مناسب با توجه به موضوع درس‌ها.

4- تدریس به صورت تئوری با معلم محوری و انجام آن توسط دانش‌آموزان به صورت گروهی(دانش‌آموز محوری)

5- تهیه فیلم و سی‌دی‌های مختلف برای شیرین کردن موضوع توسط گروه‌های کاری دانش‌آموزان با نظارت دبیر مربوطه و متصدی کارگاه آموزشی.

6- ارایه نرم‌افزارهای مناسب علمی جغرافیا در کلاس درس و کارگاه آموزشگاه.

7- ارایه یک کارگاه جذاب جغرافیا در یک مکان مناسب و بازدید نوبتی مکاتب از آن و ارایه پیشنهادها و راهکارهای مناسب.

8- ارایه دوره‌داخل خدمت برای معلمین جغرافیا.

n

منبع:سایت بازیاب