bb 

 

بزرگترین اقیانوس جهان:  آرام

بزرگترین خلیج جهان : مکزیک

بزرگترین دریا ی جهان : مدیترانه

بزرگترین دریاچه جهان : خزر

بزرگترین دلتای زمین : سندرین. بقیه رادرادامه مطلب بخوانید... 

 زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع

 


bb 

 

بزرگترین اقیانوس جهان:  آرام

بزرگترین خلیج جهان : مکزیک

بزرگترین دریا ی جهان : مدیترانه

بزرگترین دریاچه جهان : خزر

بزرگترین دلتای زمین : سندرین

بزرگترین شبه جزیره : عربستان

بزرگترین فلات زمین : تبت

بزرگترین قاره : اسیا

پهناورترین کشور جهان : روسیه

بزرگترین مجمع الجزایر جهان : اندونزی

مرتفع ترین ابشار جهان : انجل در ونزوئلا

بلند ترین سد جهان : روگونسکی در تاجیکستان

بلند ترین قله جهان : اورست

بلند ترین کوه اتشفشان جهان : اکونگاگوا در آرژانتین

پر اب ترین رود جهان : امازون

پر بارن ترین ناحیه : چراپونچی هند

پر جمعیت ترین شهر جهان : توکیو ژاپن

پر جمعیت ترین کشور جهان : چین

پست ترین خشکی : اطراف بحرالمیت در اردن

سردترین ناحیه ی مسکونی : اویمیاکن در سیبری روسیه

طولانی ترین رود جهان : نیل در آفریقا

مرتفع ترین کشورجهان : نپال

عمیق ترین دریاچه : بایکال در روسیه

عمیق ترین نقطه زمین : گودال ماریان در اقیانوس آرام

کم بارش ترین ناحیه : بیابان اتاکامی

کوچک ترین کشور جهان : واتیکان

گرمترین ناحیه ی جهان : العزیزیه در جنوب لیبی

بزرگترین بیابان جهان : صحرای بزرگ افریقا

کم جمعیت ترین کشور: واتیکان

طولانی ترین دیوار جهان: دیوار چین

منبع: سایت ایران علمی

 زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع