کاربردهای نظامی اقلیم:

 

از جمله مهم‌ترین عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد واقعی را بایستی شناخت کامل آب وهوا و تاثیر آن بر جابجایی نیروها، پرواز جنگنده‌ها، حرکت ناوگانهای دریایی، حمل ونقل تجهیزات سنگین، عملکرد سلاحها توسط کارشناسان نیروهای مسلح دوطرف جنگ دانست.از میان شاخص‌های مختلفی که دراقلیم وجود دارد مهمترین آنها که در امور نظامی کاربرد دارد عبارتند از: بقیه در ادامه مطلب . . .

زکات علم در نشر آن است. امام علی(ع)

اقلیم و جغرافیای نظامی


ادامه مطلب ...